Intralogistik

Användningar inom intralogistik och lagerteknik

Inom intralogistiken täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar. Oberoende av om det gäller post- och paketlogistik, flygplatser eller lagerlogistik, vi förstår din verksamhet och vet precis vad som krävs.

Distributionscentraler

    För att möta kraven inom Post och paketsektorn erbjuder NORD DRIVESYSTEMS drivteknik med maximal tillförlitlighet för distributionscentraler.

Flygplatsteknologi

    NORD DRIVESYSTEMS har med sitt välgrundade applikationskunnande tagit fram drivlösningar för att möta dina krav inom flygplatsbranschen.

Lagerlogistik

    NORD DRIVESYSTEMS erbjuda dig optimala drivtekniska lösningar för lagerlogistik, skräddarsydda för varje applikation.

Fackmässor för intralogistikbranschen världsvitt:

Land   Mässa Ort Datum Plats
IN Warehouse Automation Sector Expo Delhi 2022-08-19 - 2022-08-21
CN Inter Airport China Beijing 2022-08-31 - 2022-09-02
PL TAROPAK Poznań 2022-09-26 - 2022-09-28
SE Scanpack Gothenburg 2022-10-04 - 2022-10-07
SE Scanautomatic Gothenburg 2022-10-18 - 2022-10-20
DE BVL International Supply Chain Conference 2022 Berlin 2022-10-19 - 2022-10-21
US PACK EXPO Chicago, IL 2022-10-23 - 2022-10-26
CN CeMAT Shanghai 2022-11-01 - 2022-11-04