Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,16 - 75 HP
  • Internationellt godkänd
Verkningsgrad: IE1, IE3

NYTT: Designuppdatering av NORD IE3-asynkronmotorer. Motorseriens optimering omfattar många detaljer som bidrar till en förbättring i funktionssätt, montering och service av motorerna. I detta ingår designuppdatering av fläktkåpan, som nu tack vare en simpel klick-mekanism är snabb att montera och ta isär, samt den optimerade inkrementella kodaren. Detta tillåter att den inkrementella kodaren utrustas.

NORDs standard asynkronmotorer uppfyller alla vanliga effektivitetskrav och finns i alla internationella standardutföranden. De finns med följande val:

  • Broms (BRE), Dubbel broms (DBR+), Inkrementell pulsgivare (IG), Extern fläkt (F)
  • Motorskydd: Temperatursensor (TF), Temperaturövervakning (TW), Stilleståndsvärmare (SH)
  • Anslutningar: Motorkontakter (MS)