ONAS

Nords robusta drivlösningar garanterar säker dirft av stadens vattenreningsverk.

Pumpar i vattenverk och reningsverk måste ofta hantera stora mängder vätska. Därför krävs drivenheter med hög prestanda.

 - - -

Vattenreningsverk i Tunis

Fokus på kunden

Reningsverket i Tunis – Det ställs extra hårda krav på drivenheter som används i så tuffa miljöer som reningsverk. Men det finns också andra faktorer som spelar in vid valet av leverantör. Artikeln här efter beskriver hur den totala ägandekostnaden var en viktig faktor i det här fallet och hur besparingar på fel ställe kan resultera i mycket extraarbete och onödiga kostnader.

Reningsverket i Tunis, som drivs av det offentliga företaget ONAS (Office National de l'Assainissement), har åtta bassänger där blandare som drivs av två stora växlade motorer ger en jämn cirkulation. På så sätt syresätts avloppsvattnet och smutspartiklarna kan brytas ner med hjälp av bakterier. Anläggningen förser Tunis med omgivningar med processvatten och täcker behoven för 2,5 miljoner människor. Drivtekniken är nästan 30 år gammal och måste bytas ut steg för steg. Det krävs en mycket robust konstruktion eftersom enheterna installeras utomhus och ska vara igång utan avbrott trots att temperaturen varierar stort. På vintern kan temperaturen gå ner till -5 °C medan temperaturer på upp till 45 °C inte är ovanliga på sommaren. De motorer som fanns installerade från början behövde smörjas och underhållas ofta, så ofta att det skapade stora problem. Målet var därför att använda drivlösningar som är bättre anpassade för de extrema miljöförhållandena och som därmed kräver mindre underhåll.

Projektets utmaning

Bättre långsiktig ekonomi – Den ursprungliga drivutrustningen i Tunis vattenreningsanläggning levererades av tillverkare i södra och västra Europa som traditionellt har närmare ankrytning till Tunisien än tyska tillverkare. Men de enheter som skulle bytas ut tillverkas inte längre. Det blev allt svårare att få tag på reservdelar och ledtiderna blev längre och längre. Beslutet att leta efter en ny leverantör togs och det var här som vi kom in i bilden – somexpert på drivsystem. Vi har haft ett försäljningskontor i Tunisien sedan 2003 och hade redan varit inblandade i flera mindre projekt med lyckade resultat. Vår drivteknik, som är lite dyrare än jämförbara produkter från konkurrenterna, kräver betydligt mindre underhåll. På sikt minskar därför driftskostnaderna och anläggningens tillgänglighet ökar i motsvarande grad. För ONAS var det här ett attraktivt alternativ. Under 2009 levererade vi två kombinationer med våra kuggväxlar och Siemens motorer som sedan dess bevisat vad de går för under ständig drift.

Applikationslösningen

Löser värmeproblemet – Vi på Nord använder ett syntetiskt smörjmedel med lång livslängd till våra kuggväxlar. Det klarar höga omgivande temperaturer betydligt bättre än mineralolja, där oljefilmen bryts ner med ökat slitage som följd. Varje växel behöver 210 l olja som måste bytas efter 20 000 timmars drift. Andra tillverkare anger ofta kortare underhållsintervall, vilket gör stor skillnad när oljepriset ligger på 10-18 € per liter. Ett kylsystem bidrar ytterligare till den stabila driften hos våra växlar. En temperatursensor övervakar hela tiden oljans temperatur och aktiverar kylningen så snart inställd gräns överskridits. I detta fall är gränsen satt till 60 °C. Upphettad olja pumpas sedan ut och kyls ner och sänds sedan tillbaka till växeln. När temperaturen sjunker under 40 °C stängs kylsystemet av automatiskt.

Drivteknik i detalj – I nuläget är två kuggväxlar ur vår serie SK 12382VZ med effekt på 132 kW installerade i vattenreningsanläggningen. De är kombinerade med två Siemens-motorer via IEC-adaptrar. Våra kuggväxlar finns som 2- eller 3-stegstyp med hålaxlar eller solida axlar för fotmontering, flänsmontering eller ytmontering – alla med samma hus. De passar för installation i trånga utrymmen och kan kombineras med många komponenter från våra modulära system. Atex-modeller och modeller med IP55- eller IP66-skydd kan fås till alla typer vid förfrågan. Alla växlar är tillverkade enligt Unicase-konceptet som utvecklades av oss 1981. Konceptet ger maximal prestanda även vid små växeldimensioner och säkerställer driftssäkerhet, hög verkningsgrad, höga vridmoment, högt motstånd mot axiell- och radiell belastning, tystgående drift och slutligen en lång livstid trots låga underhållskrav.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

A6041 - VA-anläggningar


A6041 - VA-anläggningar
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: