Explosionsskydd mot damm

Explosionsskyddade motorer

  • Effekt: 0,12 - 22 kW
  • Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2

Explosionsskyddade drivtekniska lösningar hör sedan årtionden till NORD produktportföljen och kan levereras enligt kategorierna 2D och 3D för zonerna 21 och 22. I dessa system används antändningsskydd av typ ”Protection by enclosure” (tD). Alla våra damm-explosionsskyddade motorer är godkända enligt ATEX och HazLoc

För de motorer som är explosionsskyddade mot damm finns bland annat följande tillval tillgängliga:

  • Bromsar (BRE+), Extern fläkt (F)
  • Motorskydd: Temperaturgivare (TF), Temperaturvakt (TW), Stillståndsvärme (SH)
  • Motoranslutning: Motorstickkontakt (MS)