WISCO Hamnlogistik

Heavy duty växelmotorer driver hanteringsanläggningen för bulkvaror

Sedan 2012 har ståljätten WISCO drivit en stor ny omlastningshamn i Östkinesiska havet. NORD-växelmotorer driver lastnings- och lossningssystemen som säkerställer malmtillgången vid WISCO:s produktionsanläggningarna inne i landet.

 - - -

WISCO Port Logistics

 - - -

Fokus på kunden

Med en årsproduktion på över 40 miljoner ton är det kinesiska företaget, Chinese Wuhan Iron and Steel Group Corporation (WISCO), en av världens största råstålsproducenter. Företagets huvudsäte befinner sig i 4-miljoner metropolen Wuhan vid Yangtze flodens mellersta lopp. WISCO bedriver flera egna gruvor i Kina men måste trots det importerade stora mängder järnmalm från utlandet.

Fokus på projektet
I Wugangs hamn, ca 250 söder om Shanghai i Yangtze-flodens mynning, lastas årligen upp till 15 miljoner ton importerad järnmalm för WISCO-stålverken i Wuhan om. Över 170 växelmotorer NORD ser här till att krananläggningar och skovelhjul fungerar säkert, bland annat tre gripare på en kaj för fartyg på 300 000 dwt som drivs av totalt 72 tre-stegs spiralväxelmotorer.

 - - -

Projektutmaning

Wuhan Iron and Steel Group Corporation (WISCO) är baserat i hjärtat av Kina. Eftersom WISCO:s produktionsanläggningar befinner sig inne i landet är Yangtze-floden den enda möjligheten att snabbt transportera stora mängder råmaterial dit. Men den importerade malmen för industrikoncernen kommer till Östkinesiska havet i gigantiska oceangående fraktfartyg. De måste först lastas om till mindre fraktfartyg som kan fortsätta längs med floden ända till Wuhan.

Stor omlastningshamn. – Tillsammans med sina samarbetspartners beslöt WISCO att etablera en ny omlastningshamn i Zhoushans skärgård. Omlastningshamnen i Wugang togs i bruk 2012. Denna hamn har en kapacitet på upp till 15 miljoner ton inkommande malm per år och fungerar nu som WISCOs viktigaste omlastningsterminal. Wugang har en lossningskaj med ett vattendjup på 27 m, där stora fartyg med upp till 300 000 dwt kan anlända och flera andra kajer för omlastning till mindre fartyg.

Kolossala lastningsanläggningar. – Utrustningen för lastning och lossning av fartygen och skovelhjulgrävmaskinerna som är installerade vid kajplatserna och varven i Wugang Port är de största av sitt slag för civilt bruk i Kina. Den är konstruerad för att lasta om upp till 5 000 ton malm per timme - så länge brokranar, transportband och andra system förblir i rörelse. Vid allvarliga störningar skulle servicespecialister ha en lång och besvärlig väg att komma dit. För drivenheterna och hela lastningstekniken krävdes därför speciellt höga belastningstoleranser, en lång livslängd och minimalt servicebehov.

 - - -

Applikationslösningen

Hanteringsanläggningen för bulkvaror i Wuhang levererades och installerades av flera olika OEMs, men alla dessa utrustades med drivtekniska lösningar från NORD. På en kaj för fartyg på 300 000 dwt används tre gigantiska gripare för lossningen. Dessa maskiner drivs av sammanlagt 72 trestegs vinkelväxelmotorer. Två stora körbara skeppslastare är utrustade med 16 trestegs vinkelväxelmotorer var plus en tvåstegs vinkelväxelmotor med koniska kuggar. Dessa drivenheter förflyttar de stora systemen på skenor längs med kajen och positionerar dem enligt behov. På malmlastningsplatsen i hamnen är ytterligare 72 trestegs vinkelväxelenheter installerade i tre skovelhjul-kombiapparater (500 ton / timme).

Fullständigt robusthet. – Alla växelmotorer i Wugang är utrustade med Heavy-Duty kapslingar som lämpar sig för utomhusanvändning och besvärliga väderleksförhållanden. De är skyddade mot inträngande av vätskor och utrustade med korrosions- och och fuktighetsbeständiga komponenter som ger effektivt skydd mot de typiska utmaningar som en maritim omgivning ställer. En specialfärg används som skydd mot den salthaltiga atmosfären. Eftersom alla växelenheter är utrustade med skarvfria växelhus är de extremt hållbara och slittåliga, trots att lastnings- och lossningssystemen ständigt hanterar extremt tunga laster. De flesta enheter utrustades med applikationsspecifika tilläggskomponenter, exempelvis damm- och korrosionsskyddade bromsar, mikrobrytare för kontinuerlig bromsövervakning samt dubbla droppskydd på motorfläktarna. Med dessa tilläggsegenskaper uppnår de ännu tillförlitligare en mycket lång livslängd.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0006 - Fallstudie WISCO


CS0006 - Fallstudie WISCO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: