Electromech

DRIVSYSTEM för tunnelschakt – Nytt avloppssystem byggs i Abu Dhabi

I östaden Abu Dhabi grävs nu nya avloppstunnlar ända ner till 100 m under den livfulla stadskärnan. Robusta drivenheter från NORD driver på ett betryggande sätt hissystem som kör upp och ner arbetsplattformar i de djupa tunnelschakten.

 - - Englisch Arabisch -

Electromech

 - - -

Fokus på kunden

ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. grundades 1979. Företaget har vuxit mycket under de senaste åren och är nu Indiens största krantillverkare. ElectroMech erbjuder lösningar för en rad olika applikationer för fabriker och infrastrukturprojekt. Företaget är baserat i Pune och tillverkar idag ett stort utbud av hiss- och kransystem.

Fokus på projektet
Den exakta synkroniseringen av NORDs drivsystem är helt avgörande i detta projekt eftersom ElectroMechs portalkranar ska kunna köra ner arbetsplattformar till 90 m djup på vissa ställen. Huvudtunneln i Gulfemiratens ""Strategic Tunnel Enhancement Programme"" (STEP) kommer att bli mellan 4 och 5,5 m bred och ca 40 km lång. När det nya avloppssystemet är klart och i drift kommer det att kunna ta emot 800 000 m³ spillvatten per dag.

Projektets utmaning

Vattenkonsumtionen i Abu Dhabi uppgår till hissnande 550 liter per person och dag. Eftersom stadens befolkning ökar hela tiden beslöt man sig för att bygga ett helt nytt modernt avlopps- och vattenåtervinningssystem med en mycket större kapacitet än det gamla. Systemet kommer att drivas av tyngdlagen och är baserat på nya tunnlar som grävs djupt ner. De ska samla in allt spillvatten och leverera det till en storskalig pumpstation vid kusten.

Från mörker till dagsljus. – Tunnlarna under den högt utvecklade stadskärnan byggs med schaktfri teknik. Den indiska krantillverkaren ElectroMech anlitades för att tillverka och installera stora portalsystem vid flera av accesshcakten för att kunna hissa ner och upp arbetsplattformar med personal, maskiner och material ner i tunnlarna och upp igen.

Perfekt synkroniserad drift. – Eftersom tunneldrivningen kommer att ta minst två år behövdes robusta och pålitliga drivsystem som kräver väldigt lite underhåll. Dessutom måste det par av drivsystem som driver varje plattform kunna köras i perfekt synkroniserad drift. För att på ett säkert sätt kunna köra ner människor, material och verktyg långa sträckor på en rörlig plattform måste växelmotorerna jobba i par för att hålla plattformen rak hela tiden. Därtill behövde alla drivlösningar klara stadens extremt varma klimat.

 - - -

Applikationslösningen

ElectroMech och NORD DRIVESYSTEMS har tillsammans designat drivlösningar baserade på vinkelkuggväxlade motorer för huvudhissar och sidohissar i avloppstunneln i Abu Dhabi. Växlarnas effektivitet i drift är mer än 95 procent. Dessa växelmotorer har skarvfria växelhus i gråfärgat gjutjärn som kallas UNICASE. Husen är extremt motståndskraftiga och tåliga och skyddar mot den tuffa utomhusmiljön.

Dynamiska par. – Varje kran har två hisstrummor och vardera av dessa har en växelmotor som är kopplad till och styrs av en frekvensomriktare. De tunga vinkelkuggväxlade motorerna har effekt 110 kW och 1200 Nm vridmoment. Hela systemet är automatiserat för att uppnå perfekt synkroniserad drift av huvudhissens två trummor med hjälp av omkodarfeedback. Dessa måste köras helt synkroniserat för att säkerställa att arbetsplattformen i accessschakten kan sänkas och höjas utan att den någonsin börjar luta.

Givande samarbete. – NORDs frekvensomriktare säkerställer drift inom ±5° lutning och drivs av en fältorienterad teknik som ger konstant hastighet under belastningsförändringar och mycket höga moment vid igångsättning. Denna lösning med tvåstegs vinkelkuggväxlade motorer och frekvensomriktare är den senaste i en rad samarbetsprojekt mellan NORD och ElectroMech. Under de senaste åren har dessa två företag tillsammans levererat ett stort antal applikationsspecifika drivlösningar för olika hissystem.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0009 - Fallstudie ELECTROMECH


CS0009 - Fallstudie ELECTROMECH
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: