Tungt arbete i Alperna

Industriella växelenheter understöder gigantiskt byggnadsprojekt

Ett extremt krävande byggprojekt pågår i de schweiziska alperna 1 700 meter över havet. Hjärtat i projektet byggs inne i berget: En underjordisk grotta för ett nytt pumpkraftverk som kommer att öka den nuvarande kapaciteten på 280 MW till hela 1 480 MW. Dygnet runt hanterar transportsystemen vid transformatorstationen 500 ton utgrävt material per timme. Det sker med en lutning på 45 grader och en höjdskillnad på 180 meter.

 - - German -

Sk 12407 industriväxel i kontinuerlig drift

Fokus på kunden

Projektet ""Linthal 2015"" omfattar utgrävning för och konstruktion av den underjordiska kraftverkscentralen för pumpkraftverket och även ett tunnelsystem för vattnet som ger kraften. Byggandet av en stor fördämning för den övre sjön kommer att öka dess lagringskapacitet från 9 miljoner till 25 miljoner m³. Det befintliga regleringsmagasinet ska också byggas ut på motsvarande sätt. Byggnadsarbetet i Schweiz största vattenkraftprojekt sker på olika nivåer med stor höjdskillnad inuti berget. Huvuddelen av arbetet sker inuti berget. Den lägsta punkten är det regleringsmagasin som ligger på 800 meters höjd. Tusen meter högre upp ligger det övre Limmernboden-magasinet med en kapacitet på 92 miljoner m³.

På 1 700 meters höjd och nästan 600 meter inne i berget, ligger hjärtat i detta gigantiska utbyggnadsprojekt. Här grävs stora kammare ut för de fyra turbiner som ska producera 1 000 MW i Limmerns nya pumpkraftverk. Det underjordiska kraftverket består av ett 150 meter långt och 30 meter brett maskinrum med en högsta höjd på 53 meter och ett separat transformatorvalv som är runt 130 meter långt, 20 meter brett och 25 meter högt. Den här centrala anläggningen skapar en länk mellan de två sjöarna med ett system av övre och nedre tunnlar för vattentransport, parallella tryckschakt och andra servicetunnlar.

 - - -

Projektutmaningar

Utbyggnadsprojektet Linthal 2015 omfattar en ny, underjordisk pumpstation som ska pumpa vatten från det befintliga Limmerboden-magasinet 1860 m.ö.h. till det 600 meter högre Muttsee-magasinet för att driva turbinerna som ska producera elektricitet. Byggprojektet genomförs av Kraftwerke Linth-Limmern AG.

Till skillnad från vanliga vattenkraftverk har kraftverk med pumplagring inte bara ett övre, utan också ett extra nedre magasin. Kraften genereras när vattnet rinner från det övre magasinet till trycksystemet. Vattnet driver turbinerna som i sin tur ger kraft till generatorerna. Den elektricitet som produceras matas in i elnätet. Från turbinen rinner vattnet till det nedre magasinet. Om för mycket el produceras, kan vattnet pumpas tillbaka från magasinet till den högre belägna sjön för att användas till elproduktion senare. Pumpkraftverk kan därför lagra energi i form av vatten i magasin. Pumplagring är en erkänd metod för att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt kompensera för svängningar i tillgång och efterfrågan i elnätet.

 - - -

Applikationslösning

Utgrävningsarbetet för de två kamrarna är nu slutfört. Arbetet pågick dygnet runt i treskift. Kamrarna grävdes ut nedåt. Varje dag avlägsnades runt 800 m³ av klippan från berget och totalt schaktades 2 445 000 m³ bort från de bägge kamrarna. Nords industriväxlar användes i transportsystemen belägna i det centrala området av byggprojektet ""Linthal 2015"". Två så kallade S-transportband transporterade varje timme 500 ton material i 260 meter med en extrem lutning på 45 grader och en höjdskillnad på runt 180 m. Schaktmassorna transporterades därefter på ett transportband till en stenkross. Detta band drevs av en industriväxel med bromsstyrning från Nord. Den genererade samtidigt elektricitet. På det andra transportbandet transporterades det krossade materialet till grusanläggningen, där det lagrades tills det behövdes för vidare bearbetning till fyllnadsmaterial i fördämningarna eller till betong för väggar och tak.

Detta transportband drevs av två industriväxlar från Nord som var placerade till vänster och till höger om transportbandet och var förbundna med en gemensam axel. Dessa industriväxlar, med skyddsklass IP55, har en driveffekt på 250 kW vardera. Transportbandets hastighet är 2,2 m/s.

Den kompletta drivlösningen levererades av Getriebebau NORD AG, Switzerland - som ingår i NORD DRIVESYSTEMS Group. Kundfokus och närheten till kunden är särskilt viktigt för drivspecialisterna från Arnegg, nära St. Gallo. Guido Eigenmann, chef för Getriebebau NORD AG, förklarar: - Vi säljer kundnytta - inte bara produkter. Dessutom kan vi erbjuda ett omfattande tjänstepaket. Förutom att sköta driftssättningen, utbildar vi också i underhållsteknik så att kunderna vet vad de ska vara vaksamma på. Det är särskilt viktigt för oss att leverera kompletta system som både är effektiva och ekonomiska. Kunderna behöver inte bara drivkomponenter, utan snarare kompletta och fungerande systemlösningar. Därför skräddarsyr vi lösningarna för varje enskild kund.

Chefen för byggföretaget som bygger kraftverket är mycket nöjd med Nords produkter och tjänster. - Det goda samarbetet med Nord i Schweiz var särskilt positivt för mig. Alla våra krav tillgodosågs. Värda att nämna är också de snabba leveranserna som är i särklass. Det tog bara tio veckor från beställning till leverans. Hos andra leverantörer är det inte ovanligt med leveranstider på fyra, fem månader. Sammantaget är vi mycket nöjda - vi fick mycket för pengarna, samt bra rådgivning och support, leveranser i tid och sist men inte minst - Nords produkter har höga prestanda och håller verkligen hög kvalitet.

MAXXDRIVE® vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: