GinD

Gondolas in Design

Växlade motorer och frekvensomriktare med mycket exakta positioneringsfunktioner används för att lyfta och vrida en fasadhissgondol som används för att rengöra fasaden på skyskrapan "New York by Gehry" i New York. På så sätt kan fasadrengörings- och underhållspersonal nå alla små vinklar och vrår på den stora och komplexa fasaden.

Gondolas in Design

Fokus på kunden

Góndolas in Design, S.L., designar och tillverkar skräddarsydda system för rengöring och underhåll av husfasader. GinDs utrustning håller mycket hög kvalitet och uppfyller krav i de högsta säkerhetsklasserna och systemen används i många länder i Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Företaget, som är baserat i Madrid, är känt för sina innovativa och unika fasadhissar som tagits fram för att lösa krävande utmaningar vid jobb på byggnader med unika och komplexa utseenden.

Fokus på projektet
NORD drivteknologi hanterar lyftning, vridning och exakt positionering av fasadhissgondolen som används för att rengöra skyskrapan Gehry i New York. Drivlösningen ger även en

  • 24 % högre stresstolerans för växelmotorn jämfört med ledande konkurrenter och
  • 25 % högre typisk överbelastningskapacitet för frekvensomriktarna jämfört med omriktare av andra märken.

Projektets utmaning

2011 byggdes en ny skyskrapa på Manhattan med en höjd på 265 m. Den har nu fått namnet ""New York by Gehry"" efter dess kända arkitekt och byggnaden är en av de högsta bostadshusen i världen. Byggnadens fasad täcks av oregelbundet formade vågor i rostfritt stål som ger den ett fascinerande utseende på grund av att det olikvinklade stålet reflekterar ljuset olika i varje punkt. Denna spektakulära fasad visade sig dock vara en stor utmaning att rengöra och att tillverka ett fasadhissystem som kunde användas på den oregelbundna fasaden verkade nästintill omöjligt.

En skräddarsydd fasadhiss för en unik fasad. – Góndolas in Design, S.L. arbetade tillsammans med NORD DRIVESYSTEMS för att ta fram en lämplig skräddarsydd lösning. Eftersom systemet är specialtillverkat för just denna fasad var det av största vikt att systemet skulle kunna hålla och användas under lång tid framöver. På grund av fasadens enorma ytarea används rengöringshissen nästan hela tiden förutom i extrem väderlek.

Varsam, noggrann och pålitlig. – Projektet krävde kraftfulla växelmotorer och frekvensomriktare, och eftersom plattformen behövde kunna lyftas, sänkas och vridas var det viktigt att den teleskopiska armens vikt kompenserades tillräckligt och att alla rörelser kunde kontrolleras med stor exakthet. Det var lika viktigt att säkerställa att systemets komponenter var av högsta kvalitet och att tillverkaren erbjöd bästa tänkbara service och global teknisk support för drivenheterna eftersom hela installationen var beroende av komponenternas pålitliga drift och prestanda.

Applikationslösningen

Rengöringssystemet består av en teleskopisk arm, ett specialanpassat guidesystem längs fasaden samt en multiteleskopisk kabin som kan komma åt alla byggnadens inåtbuktade ytor. Teknik från NORD Drivsystem används för att lyfta och vrida kabinen, motbalansera dess vikt och driva teleskopenheten.

Varsam förflyttning upp och ner. – För att lyfta kabinen använder NORD en vinkelkuggväxel med en bromsmotor som driver systemets kabeltrumma. En SK 500E frekvensomriktare säkerställer varsam igångsättning och inbromsning av kabinen. Den ser även till att kabinen är rätt positionerad relativt fasaden när den teleskopiska armen används.

Bra balans. – En motbalansmekanism är extremt viktigt för systemet eftersom det annars skulle behöva göras mycket starkare, tyngre och dyrare. Motvikten flyttas framåt och bakåt med hjälp av en vinkelkuggväxeln motor när teleskoparmen sträcks ut och dras in. Ytterligare en SK 500E frekvensomriktare använder sig av accelerations- och inbromsningsramper för att flytta motvikten.

Kommer åt alla sidor. – Slutligen sätter två raka kuggväxelmotorer igång en växelring för att vrida hela maskinen så att fasadhisskabinen kan komma åt alla fasadens ytor. I detta steg används ytterligare en SK 500E frekvensomriktare för att förstärka mjuka starter och stopp och möjliggör variabla rotationshastigheter.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

Downloadable Case Study: Gondolas in Design - Fallstudie GIND


Downloadable Case Study: Gondolas in Design - Fallstudie GIND
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: