Palleterare Symach

Decentraliserade drivenheter från NORD ersätter servomotorer i palleterare

Efter omfattande diskussioner med NORD DRIVESYSTEMS tog Sacha Bakker, vd och delägare i det holländska företaget Symach Palletizers, ett avgörande beslut. Deras palleteringsmaskiner ska hädanefter byggas med distribuerad drivteknik.

 - - -

Symach Palletizers

Fokus på kunden

Energisnåla växelmotorer – Säckar som förflyttas med hög hastighet på ett transportband sorteras på pallar av en manipulator som drivs av flera växlade motorer via ett distribuerat styrsystem.

NORDS drivenheter – växlade motorer och frekvensomriktare – har de prestanda som krävs och skapar helt nya designmöjligheter för maskinutvecklare. Resultatet blir ökad tillförlitlighet och kostnadsbesparingar inom många områden. Projektet kommer att ta lång tid att genomföra. Men de första palleteringsmaskinerna med integrerad motorstyrning är nu i drift världen över.

Palleteringsmaskiner från Symach - Till skillnad från andra tillgängliga system placerar palleteringsmaskinerna från SYMACH med hjälp av en specialkonstruerad manipulator som möjliggör både precis och skonsam hantering, produkterna på pallen enskilt. De tre till fyra meter höga maskinerna laddas via ett transportband där varje säck, kartong och packlåda lyfts upp individuellt. Säckar glider till exempel mot en stoppsarg och rättas till med en centreringsenhet så att manipulatorn sedan kan sänka ner dem på förprogrammerad plats. Det gör det möjligt att stapla säckarna med exakt det överlapp som krävs för att uppnå största möjliga stabilitet. Olika lastningsmönster och hastigheter kan programmeras. Den maximala lastningshastigheten ligger mellan 15 och 36 säckar i minuten. Hastigheten avgörs av palltypen och innehållet i säckarna. Pallarna lyfts upp på ett pallbord som sänks under lastningsprocessen tills den bestämda pallhöjden uppnåtts. Den lastade pallen transporteras sedan till en inplastningsmaskin via en rulltransportör som också tillverkas av Symach. Pallen förpackas slutligen i sträckfilm för vidare transport.

 - - German Niederländisch -

Projektets utmaning

Övergång från central till distribuerad drivteknik – Palleteringsmaskiner har en nyckelfunktion i produktions- och distributionsprocesserna. De måste fungera problemfritt för att inte orsaka stopp i produktflödet. De måste också vara lätta att anpassa för olika varor och tillämpningar. Tidigare använde SYMACH alltid centraliserade styrenheter, vilket innebar att ett elskåp måste monteras ovanpå maskinen. Det tog upp en massa plats och medförde extra kostnader. - Eftersom en palleteringsmaskin är så hög, måste en stege eller trappa byggas för att klara underhållsarbetet, förklarar Bakker. Servokontrollernas elskåp begränsade tillgängligheten. Genom att byta till kompakta drivenheter från Nord slapp vi det här problemet på ett enkelt sätt. På de nya palleteringsmaskinerna styrs manipulatorernas och centreringsutrustningens rörelsemönster av växlade motorer med direktmonterade frekvensomriktare i serien SK 200E. På NORDS inrådan beslutade Symach att använda dynamisk asynkron induktionsmotorteknik istället för servoteknik. Fördelarna med den lösningen är inte bara att anskaffningskostnaden blir lägre, utan också att maskinkonstruktörerna får större möjligheter. Asynkrona induktionsmotorer går att få tag på överallt, är lätta att underhålla och kan enkelt kombineras med olika växlar. Dessutom är de modeller som är monterade på axlar och flänsar enkla att byta. Sammanfattningsvis innebär dessa fördelar att asynkrona palleterare har lägre total driftskostnad än palleterare med servomotorer.

 - - German Niederländisch -

Applikationslösningen

Distributerade frekvensomriktare ger precision och dynamik – Distribuerad automation ställer höga krav på drivsystemen. NORDs SK 200E-serie av frekvensomriktare omfattar modeller med olika prestanda. Det ger många möjligheter till uppgradering och kunderna kan välja skräddarsydda lösningar efter sina specifika krav. Modellerna i storlekarna 1 till 4 har effekter mellan 0,25 och 22 kW. Eftersom serien är modulär kan distribuerade lösningar införas på ett ekonomiskt sätt, oavsett om det handlar om enkla styrfunktioner för start och stopp eller komplexa positioneringsuppgifter. Som tillval finns även externa bromsmotstånd och ett separat 24 V nätaggregat för spänningsreglering. Förutom fältbussgränssnitt för CANopen, DeviceNet och Profibus finns också gateways för integration med PROFINET- och EtherCAT-nätverk. Gränssnitt för ytterligare industriella Ethernet-standarder är under utveckling. Gränssnitten för fältbusskommunikation finns tillgängliga som externa bussenheter med eller utan extra I/O, som kan monteras direkt på omriktaren, på maskinramen eller intilliggande utrustning.

SYMACH palleteringsmaskiner använder POSICON-funktionen, en standardfunktion i alla SK 200E-frekvensomvandlare, som möjliggör mycket dynamiska positioneringsfunktioner med en maximal precision på cirka 1/100 av ett motorvarv. Det nya och mycket kompakta NORD MG-givarsystemet används för att detektera position och orientering. Den decentraliserade omvandlaren möjliggör en mycket enklare installation och kabeldragning. Tillverkaren av drivenheterna levererar en färdigkopplad motor, bromsmotstånd och motorhållbroms. SYMACH använder den maskinintegrerade omvandlaren SK 215E och för att garantera den personalsäkerhet som krävs utrustad med tilläggsfunktionen "Safe Stop". Ytterligare funktioner i de mångsidiga SK 215E-enheterna används för palleteringsmaskinerna: sensorer och ställdon ansluts helt enkelt till omvandlarens I/O-enheter och information skickas till och från styrenheten med hjälp av CANopen-kommunikation. Detta minskar också antalet kablar som behöver anslutas.

Global närvaro – SYMACH levererar sina palleteringsmaskiner över hela världen, så Sacha Bakker är glad att NORD också är ett globalt företag. - Det finns stora tillväxtmöjligheter på vår marknad. Vi får förfrågningar så snart en nödvändig utvecklingsnivå uppnåtts, till exempel inom jordbrukssektorn i länder som Kina, Brasilien och Indien. Då ökar efterfrågan på palleteringsmaskiner.

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0.25 - 22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontage
  • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: