NORD är certifierat

Ta reda på mer om våra certifieringar, medlemskap och granskningar av oberoende organisationer

Den tyska hållbarhetskoden

Den tyska hållbarhetskoden (DNK) hjälper företag att utveckla och optimera sin hållbarhetsstrategi. NORD DRIVESYSTEMS har som målsättning att förena lönsamhet med hållbarhet. Med hjälp av regelbundna rapporter om hållbarhetsprocessen kan vi och våra kunder följa vårt företags utveckling.

Ta reda på mer

ISO 14001-certifikat

Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 syftar till att företag över hela världen ska arbeta proaktivt för reducera sin miljöpåverkan.

NORD DRIVESYSTEMS är ett ISO 14 001-certifierat företag som har åtagit sig att förebygga miljöföroreningar och kontinuerligt förbättra vår miljöpåverkan.

Ta reda på mer

ecoVadis

NORD DRIVESYSTEMS utvärderades av rankningsinstitutet EcoVadis 2024 och belönades med hållbarhetscertifikatet i silver. I den totala rankingen tillhör det nordtyska företaget de sex procent av tillverkarna i branschen som har bedömts av EcoVadis.

FN:s Global Compact – tyskt nätverk

FN:s Global Compact är en pakt som har ingåtts mellan företag och FN för att globaliseringen ska bli mer social och ekologisk.

NORD DRIVESYSTEMS har undertecknat FN:s Global Compact och är därför ett av över 16 786 deltagande företag som engagerar sig i en hållbar och ansvarsfull företagsledning.

Ta reda på mer

IntegrityNext

IntegrityNext förser företag med en ESG-riskhanteringsplattform för att förbättra hållbarheten i sina distributionskedjor och följa lagstadgade ESG-krav.

NORD DRIVESYSTEMS arbetar kontinuerligt med att optimera sina distributionskedjor beträffande hållbarhet och använder IntegrityNext-plattformen för att identifiera delar av sin distributionskedja som kan utgöra potentiella risker för människor och miljö.

Ta reda på mer

FN:s Global Compact – tyskt nätverk

FN:s Global Compact är en pakt som har ingåtts mellan företag och FN för att globaliseringen ska bli mer social och ekologisk.

NORD DRIVESYSTEMS har undertecknat FN:s Global Compact och är därför ett av över 16 786 deltagande företag som engagerar sig i en hållbar och ansvarsfull företagsledning.

Ta reda på mer