FRAMSTÅENDE PRODUKTER

BANBRYTANDE - HÖGKLASSIGT - SPECIALANPASSAT

Ända sedan företaget grundades har Nord hållit en hög standard på sina innovativa och högvärdiga lösningar inom drivteknik.

Exempel: Blockhus

Nords ingenjörer utvecklade på 80-talet de viktigaste innovationerna inom växeltill-verkning: blockhuskonceptet eller UNICASE som innebär att alla växeldelar är samman-byggda i ett gemensamt hus. Denna konstruktionsprincip ger bland annat större driftsäkerhet och mindre buller, högre växelvridmoment, högre axial- och radialbelastningsförmåga, samt mindre underhållsbehov och längre livslängd. Blockhuskonceptet fick snabbt genomslag på marknaden och är idag standard - inte bara hos oss.

Modulkonstruktion, variabel och individuell

Nord började tidigt tillämpa byggsatsprincipen: att skapa så många användningsområden som möjligt för ett litet antal moduler. Utvecklingen av UNICASE-konceptet gav oss en ledande position inom kraftöverföringsindustrin. Hög flexibilitet i kombination med specialanpassade lösningar för våra kunder, korta ledtider och bra priser har bidrag till att skapa vårt goda namn bland användare inom alla branscher.

Nords växelmotorer används på många olika sätt

Nord-produkter i drift

Våra intelligenta drivtekniska lösningar används dygnet runt i olika delar av världen: i världens största varvsportalkran, Goliath, i Danmark, i takkonstruktionen till Colonial-stadion i Australien, i Coronas bryggeri i den mexikanska öknen, i världens största bullerskyddshall i Hamburg Airport, i kanadensiska sågverk eller i nationalteatern i Beijing - Nords drivteknik används för att driva stora föremål på alla kontinenter.