Legg Company

NORD driver ny kalanderpress och mycket annat i Leggs fabrik för tillverkning av industriella transportband.

Vid sin produktionsanläggning i Halstead, Kansas, startade Legg Company, som är en del av Continental Conveyor Belt Group, ett projekt för tillverkning av 2,4 m breda transportband. Kalanderpressar utrustade med stora industriella MAXXDRIVE drivenheter från NORD visade sig vara rätt lösning.

 - - -

Legg Company

 - - -

Fokus på kunden

På 1930-talet började Legg Company tillverka gummerade reparationslappar för självbindares transportband, vilket ledde till tillverkningen av industriella transportband. Från denna blygsamma början i Halesteaad (Kansas) har företaget utvecklats till en välrenommerad och känd leverantör av mångsidiga band-produkter för industri och jordbruk.

Fokus på projektet
Legg beslöt att höja produktionskapaciteten med hjälp av en ny kalanderpress-drivenhet. Och den skulle bli jättestor. Legg belägger en väv med gummi och tillverkar på detta sätt transportband med en bredd på upp till 1,8 m, men enligt det nya applikationskonceptet skulle man tillverka band med en bredd på upp till 2,4 m, vilket skulle höja produktionskapaciteten betydligt. För att tillverka den önskade produkten skulle detta koncept kräva mycket stora industriella växelmotorer.

 - - -

Projektkrav

Fokus på kunden
NORD har sedan decennier varit en fast beståndsdel i Leggs produktionshallar. Det hela började 1996 när Legg hade stora svårigheter med drivenheter för upprullningsmaskiner. "Vi hade en mycket enkel dorn med släta axeländar", förklarar San Nikkel, chef för utveckling och konstruktion. "Om en spännanordning gav efter kunde hela axeln med rullen falla ner. Det var en farlig situation som måste lösas. Jag undersökte flera olika kedjedriftsalternativ men avvisade dem alla. Jag visste att underhållet av kedjorna skulle bli ett problem Lagertapparna borde befinna sig på dornen och för att ta bort rullen skulle det inte vara nödvändigt att demontera lagren. NORD levererade nedväxlingen i en enda växelenhet; bortfallet av kedjedrivningen reducerade underhållsbehovet väsentligt."

 - - -

Applikationslösningen

"Jag ville undvika långa drivaxlar; därför var det nödvändigt att stapla de fyra drivenheterna på ett helt nytt sätt. Att detta aldrig hade gjort tidigare utgjorde inget som helst hinder för NORD-experterna. I själva verket såg applikationskonstruktörerna det hela som en intressant utmaning och började jobba" förklarar Leggs tekniska konsult Larry Gooch. NORD placerade MAXXDRIVE-enheterna med standardkapslingar på ett fullständigt oortodoxt sätt. Denna unika installation krävde anpassningar på standard-drivenheterna. Eftersom det var nödvändigt att stapla 3 drivenheter på varandra och sedan montera den fjärde på sidan, måste drivenheternas fastsättning ha extra stöd för att uppta böjmomentet som uppstår. Dessutom utvecklade man ett centralsmörjsystem i vilket matarbehållaren på grund av värmebelastningen placerades på ett separat ställe.

På grund av att flera drivenheter var staplade på varandra uppstod en del stora tekniska utmaningar. Larry fortsätter: "I en kalanderpress med en enda drivenhet fördelas kraften automatiskt på alla valsar. Här var vi tvungna att beräkna maximalbelastningen för de enskilda valsarna och se till att varje drivenhet kunde leverera kraften som behövs, med en viss reserv. Vi hade också ett nära samarbete med NORD när vi sedan tog fram ett skräddarsytt fastsättningssystem för den 3-faldigt staplade konstruktionen. Kraftiga tippmoment kunde förväntas, speciellt på den nedre drivenhetskapslingen. Gjutjärnskonstruktionen klarar av tryckbelastningar mycket väl, men vi ville säkerställa att belastningen på monteringsflänsarna inte var för stor."

Exakt styrning - För att möjliggöra en exakt processtyrning är kalanderpressen konstruerad så att varje vals drivs av en separat NORD-drivenhet. Men på denna produktionslinje används NORD-motorer inte bara i kalanderpressen. Motorer i samma storlek som driver kalanderpressen används i de uppvärmnings- och bearbetningsvalsverk som är installerade före den och levererar gummit. I flera upplindningsmaskiner efter den används också NORD-drivenheter.

MAXXDRIVE® vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

Ytterligare information här: