Tungt arbete i Alperna

Nords industriväxlar i gigantiskt byggprojekt i Schweiz

Ett extremt krävande byggprojekt pågår i de schweiziska alperna 1 700 meter över havet. Hjärtat i projektet byggs inne i berget: En underjordisk grotta för ett nytt pumpkraftverk som kommer att öka den nuvarande kapaciteten på 280 MW till hela 1 480 MW. Dygnet runt hanterar transportsystemen vid transformatorstationen 500 ton utgrävt material per timme. Det sker med en lutning på 45 grader och en höjdskillnad på 180 meter.

Transportbanden drivs av Nords industriväxlar. Utbyggnadsprojektet Linthal 2015 omfattar en ny, underjordisk pumpstation som ska pumpa vatten från det befintliga Limmerboden-magasinet 1860 m.ö.h. till det 600 meter högre Muttsee-magasinet för att driva turbinerna som ska producera elektricitet. Byggprojektet genomförs av Kraftwerke Linth-Limmern AG. Till skillnad från vanliga vattenkraftverk har kraftverk med pumplagring inte bara ett övre, utan också ett extra nedre magasin. Kraften genereras när vattnet rinner från det övre magasinet till trycksystemet. Vattnet driver turbinerna som i sin tur ger kraft till generatorerna. Den elektricitet som produceras matas in i elnätet. Från turbinen rinner vattnet till det nedre magasinet. Om för mycket el produceras, kan vattnet pumpas tillbaka från magasinet till den högre belägna sjön för att användas till elproduktion senare. Pumpkraftverk kan därför lagra energi i form av vatten i magasin. Pumplagring är en erkänd metod för att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt kompensera för svängningar i tillgång och efterfrågan i elnätet.

  •  - - German -
  •  - - German -