Baader Koncernen

Sofistikerad separatorteknik

Hur purear man på bästa sätt frukt som innehåller kärnor eller separerar fiskfärs från fiskben? Och hur separerar man ben och senor från kött med minsta möjliga svinn? Varje hobbykock som har försökt pressa frukt genom ett sikt med en sked eller separera köttet från en sopphönas ben känner till dessa frågeställningar.

 - - -

Baader 605

 - - -

Fokus på kunden

Inom livsmedelsindustrin använder man för dessa processer en automatiserad motsvarighet som gör tidskrävande handarbete överflödigt: med hjälp av sk. mjukseparatorer kan mjuka och hårda delar i olika utgångsprodukter separeras på ett skonsamt sätt. Robusta, tillförlitliga drivteknikskomponenter som uppfyller livsmedelsindustrins krav är en viktig förutsättning för en genomgående hög produktkvalitet.

BAADER-koncernen, en ledande tillverkare av maskiner och bearbetningsanläggningar för livsmedelsindustrin, utvecklade tekniken som krävs för separation av kött och senor eller brosk för över 40 år sedan. Med tiden utvidgades produktsortimentet till att omfatta mjukseparerare med olika prestanda som kan användas för att separera senor från kött, tillvarata restkött från fisk, extrahera pulpa från frukt och grönsaker och för att packa upp livsmedelsprodukter. I BAADER-mjukseparerarna används en tandad kedja som drivs av en växelmotor för att sätta ett pressband i rörelse. Detta transporterar produkten till en perforerad trumma och pressar de mjuka komponenterna genom hålen, medan de fasta partiklarna förblir utanför trumman. Förhållandet mellan utbyte och kvalitet kan ställas in med en justerbar vals.

 - - -

Projektutmaning

Denna metod säkerställer maximal produktkvalitet och minimal temperaturhöjning. Produktens ursprungliga cellstruktur blir inte förstörd, eftersom pressbandsystemet erbjuder tillräcklig flexibilitet. Vid köttbearbetning hamnar inte heller oönskade hårda beståndsdelar i slutprodukten. Jämfört med manuell separering av produkterna uppnår man inte minst en betydande tidsbesparing och en standardiserad slutprodukt.

BAADER utvecklade mjukseparerarna på 1960-talet och sedan dess har de ständigt utvecklats vidare, exempelvis när det gäller rengöringsalternativen. De uppfyller globalt erkända hygienstandarder. I många modeller används spiralväxelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS som drivenheter. Ett exempel är BAADER typ 605 som beroende på hålens storlek i den perforerade trumman, matningen, produkten, matningstemperaturen och valt tryck har en maximal kapacitet på ca 3000 kg gram per timme och således lämpar sig utmärkt för kontinuerlig bearbetning av stora volymer. Användaren kan välja håldiametrarna 1.3, 2, 3, 5 eller 8 mm i den perforerade trumman och andra diametrar finns tillgängliga på begäran.

 - - -

Applikationslösningen

Drivtekniksexperten NORD tillhandahåller det robusta spiralväxelmotorerna för mjukseparatorerna – BAADER använder växelenhetstyperna SK 9016.1, SK 9022.1 och SK 9042.1 Dessa drivenheters långa livslängd kan bland annat hänföras till NORD-växelmotorernas Unicase-konstruktionsprincip: alla lagerställen är integrerade i ett gjutjärnshölje i ett stycke, vilket eliminerar behovet av tätningsytor som belastas av vridmoment eller radialkrafter. De högeffektiva växelenheterna med permanent slitagefria kugghjul bidrar också till en hög driftsäkerhet. Förutom det var den omfattande konsulteringstjänst som NORD erbjuder sina kunder och användare en avgörande faktor vid valet av leverantör. NORD har exempelvis med lång erfarenhet av att utveckla energieffektiv drivteknik och applikationsspecifika energibesparingskoncept i ryggen konsulterat BAADER under förberedelserna för övergång till IE2-motorer. "I NORD har vi hittat en pålitlig, kompetent partner som förser oss med skräddarsydda drivtekniska lösningar", förklarar Martin Schaarschmidt, som är försäljningschef för separatorteknik hos BAADER. "Konsulteringen med NORD-experterna är till oerhört stor hjälp och låter oss fokusera helt på våra egna produkter."

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: