Other Markets

Reference reports of our customer from other markets

The products of NORD DRIVESYSTEMS provide individual solutions for every market, be it the operation of solar power stations or the most diversified lifting gear.

Blackmer (USA)

  Tack vare sitt samarbete med NORD har Blackmer kunnat förbättra en av sina produktlinjer väsentligt. Faktiskt i så mycket att det finns planer på att överföra NORD-konceptet till alla Blackmer pumpar.

Innovativ solenergiteknik, DHP Technology (Schweiz)

  Världens första fällbara solpaneltak, togs i bruk på avloppsreningsverket ARA Chur. Med hjälp av robust linbaneteknik och snäckväxlar från NORD kan det flexibla, fällbara taket fällas in till en skyddad position vid ofördelaktiga väderleksförhållanden.

DTS 2 (Nederländerna)

  Det unga företaget DTS2 utvecklar och installeraren automatiseringssystem för teatrar. Vid teatern aan het Spiu i Hague har NORD DRIVESYSTEMS och DTS2 samarbetet för att skapa fullständig flexibilitet i rörelserna.

Kranlyft, Electromech (Indien)

  Vid byggandet av ett nytt avloppsreningssystem stöder NORD drivenheterna portalkranarna in ingångsschakten med exakt synkroniserade sänkningar och lyft.

Gondol, GinD (Spanien)

  Góndolas in Design erbjuder skräddarsydda service- och rengöringssystem för utmanande arkitektur. Det drivs av NORD växelmotorer och frekvensomvandlare.

Doseringspumpar, LEWA (Polen)

  LEWA, tillverkare av doseringspumpar och -system, förlitar sig på IE5+ motorer från NORD DRIVESYSTEMS för högprecisionsapplikationer. Dessa förenar ett brett regleringsområde med enastående energieffektivitet.

Kraftverk, Linthal (Schweiz)

  Transportbanden för ett komplext byggprojekt i de schweiziska Alperna under extrema omgivningsförhållanden drivs av NORDs industriella växelenheter som därvid står under permanent belastning.

Byggkranar, STROS (Tjeckiska republiken)

  När du med byggkranarna från STROS färdas till till höjder på upp till 300 meter under varierande väderleksförhållanden garanterar de tillförlitliga NORD drivenheterna din säkerhet med mjuk start och inbromsning.

Palletrare, Symach (Nederländerna)

  NORDs växelmotorers och frekvensomvandlares dynamiska prestanda passar perfekt för SYMACHs exakt fungerande palleterare och stöder dem med den unika, decentraliserad drivtekniken.

Solkraftverk, Torresol (Spanien)

  För exakt inriktning mot mottagaren är varje spegel i Gemasolar-kraftverket utrustade med två NORD-växelmotorer var.