dhp technology

Drivtekniska lösningar för Innovativ solenergi

I av augusti 2018 togs världens första fällbara solpaneltak, togs i bruk av dhp technology på avloppsreningsverket ARA Chur. Med hjälp av robust linbaneteknik kan det flexibla, fällbara taket fällas in till en skyddad position vid ofördelaktiga väderleksförhållanden.

 • - - -

  DHP Technology

 - - -

Fokus på kunden

dhp technology som grundades 2015 utvecklar solenergisystem för modern, förnybar och decentraliserad strömförsörjning. Fokuset ligger därvid på att hållbart generera mervärde lokalt, att spara de knappa resurserna och reducera CO2 emissionen. Med det fällbara solpaneltaket HORIZON har schweizarna skapat en ny teknologi som i jämt fördelad omfattning uppfyller de krav som miljön, samhället och ekonomin ställer.

Fokus på projektet
NORD drivenheterna – bestående av en UNIVERSAL snäckväxelmotor med broms, magnetisk kodare och motor - fäller takets segment in och ut automatiskt. Den integrerade PLC:n hanterar processerna självständigt - styrd av en väderstation och algoritmer:

 • Kan styras individuellt för att underlätta underhållet
 • Autonom Homerun-funktion för maximal driftsäkerhet
 • Hastighetsstyrning

 - - -

Projektutmaning

Avloppsreningsverk kräver stora mängder elektrisk energi och utrymme. Eftersom bassängerna måste vara tillgängliga ovanifrån av operativa skäl är det inte möjligt att täcka området med konventionella solpanelsystem.

Omdefinierad solenergi. – Det fällbara solpaneltaket HORIZON från dhp technology spänns upp över ett område som redan är i användning och möjliggör på detta smarta sätt dubbel användning av industriarealer. I augusti 2018 togs världens Första fällbara solpaneltak i bruk ovanför avloppsreningsverket ARA Chur i Schweiz. Den överspänner ett område på 5800 m² och täcker den mekaniska och biologiska reningen samt eftersedimenteringen komplett. 2120 moduler producerar ungefär 550 000 kWh ström per år, vilket täcker ungefär 20 % av anläggningens eget behov.

Flexibel och autonom. – Det fällbara solpaneltaket fungerar fullständigt autonomt och anpassas automatiskt till omgivningsförhållandena med hjälp av väderinformation från en lokal väderstation och externa källor. Solen styr de intelligenta drivenheterna med integrerad PLC automatiskt: Med hjälp av robust linbaneteknik fälls solpanelerna ut automatisk när de första solstrålarna visar sig på morgonen. På kvällen när solen försvinner går de tillbaka till sin skyddade garageposition. Solpaneltaket återvänder också självständigt till denna position om det snöar, haglar eller stormar och i undantagssituationer som ström- och kommunikationsavbrott.

 - - German -

Applikationslösningen

In- och utfällningen av solpanelraderna hanteras av intelligenta drivenheter från NORD DRIVESYSTEMS. NORD drivenheter– bestående av UNIVERSAL snäckväxelmotorer med magnetgivare och den motormonterade frekvensomvandlaren NORDAC FLEX SK 205E – är monterade i en skyddad position på ramen och kan styras enskilt. Det gör att underhållspersonalen kan köra in enskilda delar av taket i garaget för att genomföra underhåll på specifika bassänger.

Styrda av en väderstation och algoritmer. – Var och en av de sammanlagt 53 takgrupperna drivs av sin egen drivenhet och kan automatiskt köras in eller ut beroende på vädret. För ändamålet läser NORD frekvensomvandlarna in väderinformationen, bearbetar den med hjälp av en skräddarsydd väderlogaritm och styr sedan anläggningen med kommandona ""kör in"" eller ""kör ut"". Rotationsgivare säkerställer att solpanelernas position hela tiden är bekant. Över den interna CAN-bussen är drivenheterna elektriskt sammankopplade i grupper på fyra, varvid en av dem styr rörelsesekvensen som master.

Intelligenta drivenheter med integrerad PLC.– Styrenheten har programmerats att automatiskt köra in solpanelerna i den säkra garagepositionen vid ström- eller kommunikationsavbrott. Detta betyder: Manuellt ingripande genom fjärrservice är möjligt men inte nödvändigt för säker drift. För att säkerställa att panelerna förbli i den skyddade positionen den tid som behövs används en rampfunktion. Även detta styrs av drivenhetens PLC.

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

 • Effektområde: 0.25 - 22 kW
 • Kapslingsklass: IP55, IP66
 • Vägg- eller motormontage
 • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology


CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology
 • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: