Bulkgodshantering

Drivteknik för hantering av bulkgods

Krävande omgivningsförhållanden förekommer ofta i bulkgodsbranschen. Detta omfattar stora temperaturvariationer, nötande ämnen som hanteras och tuffa driftsförhållanden. NORD-lösningarnas tillförlitlighet och kostnadseffektivitet för dessa utmaningar har ställt till bevis inom bulkgodsindustrin i hela världen. Grundvalen utgörs av kompletta modulbaserade NORD drivlösningar bestående av frekvensomvandlare, motor, växelenhet, kopplingar och bromsar. De kombineras med lösningar som utvecklas och konstrueras individuellt enligt kundens behov.

Lagersystem

    För mellanlagring av bulkgods i lager, silor eller bunkrar fram till följande processteg, erbjuder NORD olika drivsystem som är individuellt anpassade till kundens krav.

Lastnings- / lossningssystem

    Säker och snabb lastning och lossning av fartyg, tåg och långtradare med olika slags bulkgods, kräver precisa och kraftfulla drivenheter från NORD.

Transportörsystem och transportörutrustning

    NORD erbjuder idealiska drivtekniska lösningar för hantering av en mängd olika material, mellanprodukter eller slutprodukter med hjälp av transportörsystem. Precisionsteknik och exceptionella prestanda är kännetecknande för växelmotorerna från NORD .

Vägnings- och doseringssystem

    NORD erbjuder individuellt styrda drivsystem för exakt och dynamisk styrning av bulkmaterialets matningsmängd, vilket möjliggör intelligent anpassning av flödeshastigheten.

Fackmässor för bulkgodshantering världsvitt:

Land   Mässa Ort Datum Plats
ZA Electra Mining Johannesburg 2024-09-02 - 2024-09-06 Hall 6 Booth K26
SE Trä och Teknik Gothenburg 2024-09-03 - 2024-09-06
BR EXPOSIBRAM Belo Horizonte 2024-09-09 - 2024-09-12
ID Mining Indonesia Jakarta 2024-09-11 - 2024-09-14
IN Intermat India Mumbai 2024-09-26 - 2024-09-28 hall 1, booth E45-A
PL SYMAS Krakow 2024-10-16 - 2024-10-17
GB BULKEX Warwick 2024-10-17 - 2024-10-18