Information om dataskydd

enligt art. 13 GDPR

Vi, NORD DRIVESYSTEMS Group (bestående av de filialer som anges på vår webbplats), behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, och sparar dessa uppgifter i våra system. Ansvaret för databehandlingen har alltid den filial som anges i signaturen av e-postmeddelandets avsändare. Du hittar kontaktuppgifterna till respektive filial om du byter språk upptill på vår webbplats https://www.nord.com och sedan klickar på Kontakt.

Rättslig grund när vi kontaktar dig är som regel art. 6, avs. 1, lit. f GDPR. Vi kontaktar dig för att kunna tillhandahålla dig information om våra produkter, resp. om vårt företag, samt för att kunna svara på dina förfrågningar.

Om du har gett oss dina kontaktuppgifter, utgår vi från att du godkänner att vi kontaktar dig och behandlar dina uppgifter i enlighet med art. 6, avs. 1, lit. a GDPR. Du kan alltid upphäva ditt samtycke genom att kontakta e-postmeddelandets avsändare.

Överföring av personuppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part. Uppgifterna användas uteslutande för ovan angivna ändamål. Vid behandling av dina personuppgifter får vi hjälp av leverantörer. Dessa leverantörer driver till exempel våra servrar där dina uppgifter finns sparade, och agerar vid behandling av dessa strikt i enlighet med våra instruktioner.

I de fall vi använder tjänsteleverantörer baserade utanför EU har vi säkerställt att dina personuppgifter är sekretesskyddade på ett fullgott sätt. När du använder Microsoft säkerställs detta exempelvis exempel med så kallade Standard Contractual Clauses, som du hittar  här .

Uppgifternas lagringstid

Personuppgifter sparas endast för den tid som lagen tillåter. Sedan, eller om du begär det, tas dina personrelaterade uppgifter bort.

Videoföreläsningar, online-möten och andra konferenser via applikationen ”Zoom”

Som ansvarigt organ i enlighet med paragraf 4, avsnitt 1, punkt 7 vill vi nedan informera dig om behandlingen av personuppgifter i samband med användning av "Zoom".

Behandlingens syfte

Vi använder applikationen ”Zoom” för att genomföra videoföreläsningar, telefonkonferenser, online-möten, videokonferenser och/eller webbinarier (nedan kallade: Online Meetings”). ”Zoom” är en tjänst från Zoom Video Communications, Inc., med säte i USA (Kalifornien).

Ansvarig

Ansvarig för databehandlingen i omedelbart samband med Online Meetings, är Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Getriebebau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide.

Vilka uppgifter behandlas?

Omfattningen av de uppgifter som krävs för att använda applikationen beror på vilka uppgifter du lämnar innan eller när du deltar i ett ”Online Meeting”.

Följande personuppgifter behandlas i regel: Användarinformation: Förnamn, efternamn, telefon (valfritt), e-postadress, lösenord (om ”single sign on” inte används), profilbild (valfritt), avdelning (valfritt)

Meeting-metadata: Ämne, beskrivning (valfritt), deltagarnas IP-adresser, information om enhet/hårdvara

För inspelningar (valfritt): MP4-fil med alla video-, ljud- och presentationsinspelningar, M4A-fil med alla ljudinspelningar, textfil för Online Meeting-chatt.

För anslutning med telefon: Information om inkommande och utgående telefonnummer, landsnamn, start- och sluttid. Eventuellt kan ytterligare anslutningsdata som enhetens IP-adress sparas. Text-, ljud- och videoinformation: Du kan ha möjlighet att använda chatt-, fråge- eller enkätfunktionerna i ett ”Online Meeting”. I så fall bearbetas den textinmatning du gör för att visa den i ditt ”Online Meeting” och vid behov dokumentera den. För att kunna visa videofilm och spela upp ljud kommer data från mikrofonen på din slutenhet och från eventuell videokamera på slutenheten att behandlas i enlighet med detta så länge mötet pågår.

Du kan själv stänga av kameran eller mikrofonen när som helst med hjälp av ”Zoom”-applikationerna.

För att delta i ett ”Online Meeting” måste du åtminstone lämna uppgifter om ditt namn för att få tillträde till mötet.

Behandlingens omfattning

Vi använder ”Zoom” för att ha våra Online Meetings. Om vi spelar in Online Meetings kommer vi att informera dig öppet i förväg och – vid behov – be om ditt samtycke. Vidare visar din ”Zoom”-app att mötet spelas in.

Om resultatet av ett Online Meeting måste dokumenteras kommer vi att dokumentera chattinnehållet. Men detta är i regel inte fallet.

Under webbinarier kan vi också behandla frågor som ställs av webbinariets deltagare i syfte att spela in och följa upp webbinariet.

Om du är registrerad som ”Zoom”-användare kan rapporter om Online Meetings (Meeting-metadata, telefonuppringningsdata, frågor och svar i webbinarier, undersökningsfunktion i webbinarier) lagras på ”Zoom” upp till en månad.

Möjligheten till mjukvarubaserad ”attention monitoring” (”attention tracking”) i ”Online Meeting”-applikationer verktyg som ”Zoom” är inaktiverad.

Automatiserat beslutsfattande i enlighet med definitionen i paragraf 22 GDPR används inte.

Databehandlingens rättsliga grund

För anställda hos Getriebebau NORD GmbH & Co. KG är § 26 i BDSG den rättsliga grunden för databehandling. Om uppgifter inte krävs för databehandling i samband med användningen av ”Zoom”, men ändå är en elementär del av ”Zooms” är paragraf 6, avsnitt 1 f) i GDPR den rättsliga grunden för databehandlingen. I dessa fall berättigas vårt intresse av ett effektivt genomförande av kurser och andra Online Meetings när det råder förbud att samlas. För övriga deltagare i ”Online Meetings” – i den mån dessa möten hålls inom ramen för avtalsförhållanden – är den rättsliga grunden för databehandling 6, avsnitt 1 b) i GDPR , annars 6, avsnitt 1 f). Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke i enlighet med paragraf 6, avsnitt 1 a) i GDPR.

Mottagare/vidarebefordran av uppgifter

Personuppgifter som behandlas i samband med deltagande i ”Online Meetings” lämnas i allmänhet inte vidare till tredje part,

såvida de inte är avsedda att vidarebefordras. Observera att innehåll från såväl ”Online Meetings” som från möten ansikte mot ansikte ofta används för att kommunicera information med kunder, intressenter eller tredje part och är därför avsett att föras vidare. Andra mottagare: ”Zoom Video Communication Inc.” får med nödvändighet kunskap om ovanstående uppgifter, i den mån detta ingår i vårt orderhanteringsavtal med ”Zoom”. Tjänsteleverantören får ingen kunskap om innehåll, det vill säga bild- och ljudmaterial som delas via applikationen.

Databehandling utanför EU

”Zoom” är en tjänst som tillhandahålls av en leverantör från USA, det vill säga ett tredje land (utanför GDPRs giltighetsområde). Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med ”Zooms” leverantör, vilket uppfyller kraven i paragraf 28 i GDPR. Vi har konfigurerat Zooms användningsmiljö så att så lite data som möjligt skickas till Zoom. Det kan dock inte uteslutas helt att Zoom även har tillgång till personuppgifter utanför EU/EES. En lämplig dataskyddsnivå fastställs i EU-standardavtalsklausuler i enlighet med paragraf 46, avsnitt 2 c i GDPR.

Dina rättigheter som berörd person

Du har rätt till information om dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att få denna information. Vid en begäran om information som inte görs skriftligen ber vi om din förståelse för att vi kan kräva bevis från dig som styrker att du är den person du utger dig att vara. Vidare har du rätt till rättelse eller radering eller till begränsning av behandlingen, i den mån lagstiftningen medger detta. Slutligen har du rätt att invända mot behandlingen inom ramen för lagstiftningen och rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Dataskyddslagstiftningen ger även rätt att överföra data.

Radera data

Vi raderar i allmänhet personuppgifter när det inte finns något behov av ytterligare lagring.

Klagomål hos en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inlämna klagan om vår behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

Ändring av dataskyddsinformation

Vi reviderar denna dataskyddsinformation i händelse av ändringar i databehandlingen eller av andra skäl som gör detta nödvändigt. Du hittar alltid den senaste versionen på denna webbplats.

NORD DRIVESYSTEMS:s dataskyddsombud är:

För våra företag i Tyskland
datenschutz nord GmbH, du kontaktar den på office@datenschutz-nord.com , tfn: +49 421 69 66 32 0

För våra företag utanför Tyskland
FIRST PRIVACY GmbH, du kontaktar den på office@first-privacy.com , tfn: +49 421 69 66 32 0