Information om dataskydd

enligt art. 13 GDPR

Vi, NORD DRIVESYSTEMS Group (bestående av de filialer som anges på vår webbplats), behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, och sparar dessa uppgifter i våra system. Ansvaret för databehandlingen har alltid den filial som anges i signaturen av e-postmeddelandets avsändare. Du hittar kontaktuppgifterna till respektive filial om du byter språk upptill på vår webbplats https://www.nord.com och sedan klickar på Kontakt.

Rättslig grund när vi kontaktar dig är som regel art. 6, avs. 1, lit. f GDPR. Vi kontaktar dig för att kunna tillhandahålla dig information om våra produkter, resp. om vårt företag, samt för att kunna svara på dina förfrågningar.

Om du har gett oss dina kontaktuppgifter, utgår vi från att du godkänner att vi kontaktar dig och behandlar dina uppgifter i enlighet med art. 6, avs. 1, lit. a GDPR. Du kan alltid upphäva ditt samtycke genom att kontakta e-postmeddelandets avsändare.

Överföring av personuppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part. Uppgifterna användas uteslutande för ovan angivna ändamål. Vid behandling av dina personuppgifter får vi hjälp av leverantörer. Dessa leverantörer driver till exempel våra servrar där dina uppgifter finns sparade, och agerar vid behandling av dessa strikt i enlighet med våra instruktioner.

I de fall vi använder tjänsteleverantörer baserade utanför EU har vi säkerställt att dina personuppgifter är sekretesskyddade på ett fullgott sätt. När du använder Microsoft säkerställs detta exempelvis exempel med ett Privacy Shield Agreement och så kallade Standard Contractual Clauses, som du hittar här [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ].

Uppgifternas lagringstid

Personuppgifter sparas endast för den tid som lagen tillåter. Sedan, eller om du begär det, tas dina personrelaterade uppgifter bort.

Rättigheter som berörd person

Eftersom du berörs av databehandlingen, har du rätt till information om de personuppgifter vi sparar, rätt till rättelse borttagning, begränsning av behandlingen och överföringen av uppgifter. Dessutom kan du upphäva samtycket som du gav oss tidigare. Du har även rätt till att klaga hos en tillsynsmyndighet om du tycker att vi inte har rätt till att behandla dina personuppgifter.

Slutligen har du rätt till att neka fortsatt behandling, om vi behandlar dina personuppgifter enligt art. 6, avs. 1, lit. f GDPR.

Vår dataskyddsombud är herr Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, office@first-privacy.com , telefon: +49 (0) 421 69 66 32 0