System och tjänster

Skräddarsydda drivenheter – lämplig support

Vi på NORD DRIVESYSTEMS jobbar ständigt med innovativa lösningar för att möta våra kunders krav. Tack vare detta uppstår system såsom LogiDrive – en komplettlösning, lämplig för flygplatsapplikationer och intralogistik, eller för nsd tupH för drivenheter, som används i mycket korrosiva omgivningar, eller för användning av virtuella sensorer för ändamål av förutsägbart underhåll.

System

LogiDrive, förutsägbart underhåll, korrosionsskydd, produktsatser

Tjänster

Support vid idrifttagning, jour dygnet runt, total ägandekostnad