System

Systemlösningar för alla behov

Vi på NORD DRIVESYSTEMS jobbar ständigt med innovativa lösningar för att möta våra kunders önskemål. Detta gäller för system såsom LogiDrive – en komplettlösning, lämplig för flygplatsapplikationer och intralogistik, eller för användning av virtuella sensorer.

LogiDrive

    LogiDrive från NORD DRIVESYSTEMS uppfyller mycket höga krav på effektivitet och reducerar den totala ägandekostnaden betydligt. PMSM-tekniken ger hög verkningsgrad redan vid delbelastning och på låga hastighetsområden.

Förebyggande underhåll

    I jämna intervaller kontrollerar NORD DRIVESYSTEMS systemet funktion och genomför de överenskomna underhållsarbetena.

Korrosionsskydd

    NORD har svaret på extraordinära krav, såsom extrema yttre miljöförhållanden, i ett produktsortiment som är känt från standardväxlade motorer.

Produktbyggsatser

    Vi stöder dig med en individuell kombination av vår flexibla produktbyggsats som uppfyller dina behov exakt.