System

Systemlösningar för alla behov

Vi på NORD DRIVESYSTEMS jobbar ständigt med innovativa lösningar för att möta våra kunders önskemål. Detta gäller för system såsom LogiDrive – en komplettlösning, lämplig för flygplatsapplikationer och intralogistik, eller för nsd tupH för drivenheter, som används i mycket korrosiva omgivningar, eller för användning av virtuella sensorer.

LogiDrive

    LogiDrive från NORD DRIVESYSTEMS uppfyller mycket höga krav på effektivitet och reducerar den totala ägandekostnaden betydligt. PMSM-tekniken ger hög verkningsgrad redan vid delbelastning och på låga hastighetsområden.

Förebyggande underhåll

    I jämna intervaller kontrollerar NORD DRIVESYSTEMS systemet funktion och genomför de överenskomna underhållsarbetena.

Korrosionsskydd

    NORD kan uppfylla extraordinära krav, exempelvis sådana som extrema yttre omgivningsförhållanden ställer: nsd tupH Sealed Surface Conversion System som finns tillgängligt i samma omfattning som standard-växelmotorerna.

Produktbyggsatser

    Vi stöder dig med en individuell kombination av vår flexibla produktbyggsats som uppfyller dina behov exakt.