Hjälp med idrifttagning

Installation och idrifttagning

Vi erbjuder telefonsupport, extern support och tjänster på plats för individuella produkter, NORD:s drivlösningar och anslutning till automatiserade system via kommunikationsmoduler.

NORD:s tjänster för idrifttagning:

 • Hjälp vid installation och idrifttagning
 • Optimering och anpassning av produkter från NORD
 • Idrifttagningsrapporter
 • Inställning av laser
 • Tillståndsövervakning/mätning av vibrationer
 • Oljeanalys av ett oberoende institut
 • Temperaturmätning
 • Termografi
 • Endoskopi

Våra kunders fördelar:

 • Enklare idrifttagning
 • Förbättrad säkerhet av maskin och fabrik
 • Personlig rådgivning och support
 • Vi är tillförlitliga, snabba, effektiva och därmed mer lönsamma än anställda med mindre erfarenhet.

Läs mer här: