NORD ECO Service

Se hur mycket du kan spara

NORD ECO-Box ger dig detaljerad information om ditt systems förbrukning och visar var det finns möjlighet att sänka energibehovet med hjälp av en resultatanalys.

Kontakta oss för samråd om dina behov

Dina fördelar med NORD ECO Service

Gör det mätbart

Med NORD ECO-Box kan du för första gången göra en detaljerad mätning av ditt systems eller enskilda drivenheters energiförbrukning. En tillförlitlig analys som avslöjar potentiella besparingar kan bara utföras med hjälp av en omfattande dataanalys som avslöjar mönster och extremvärden.

Analysera exakt

Utvärderingen och tolkningen av insamlad data bryter ner värden för förbrukning, utnyttjande och TCO. Framtagna nyckeldata jämförs med andra potentiella drivsystem för att kunna fatta det beslut som är mest kostnadseffektivt och miljövänligt.

Utnyttja potentialen

Genom att använda lämpliga drivsystem kan du reducera koldioxidutsläppen, sänka energiförbrukningen och optimera kostnaderna för administration, underhåll och slitage. Dessutom ger versionsreduceringen också möjlighet att effektivisera produktions-, logistik-, lagrings- och serviceprocesser.

alt

Vårt rådgivningskoncept

NORD ECO-Service visar i första hand besparingspotentialen i din applikation för att optimera energiförbrukningen för lägre koldioxidutsläpp och högre kostnadsbesparingar. Vårt rådgivningskoncept bygger på mångårig erfarenhet av tillverkning av elmotorer och samarbete med kunder från över 100 olika branscher. Denna samlade kunskap används ständigt när vi vidareutvecklar våra drivsystem så att vi kan erbjuda lämpliga produkter för applikationsoptimering.

Mäta effektdata

När NORD ECO-Box har installerats mellan drivenheten och strömförsörjningen registreras data för permanenta belastningar, toppbelastningar och oregelbundna förhållanden i realtid under två månader. Tack vare den långa tidsperioden registreras en stor mängd data, vilket gör att mönster och slumpmässiga extremvärden kan identifieras och en belastningscykel för hela systemet kan skapas.

NORD ECO-Box har en energimätare som mäter strömstyrka och strömspänning. Den fastställer den aktiva eller reaktiva effekten, det vill säga den energi som faktiskt används eller inte används, och bestämmer effektfaktorn utifrån denna.

Analysera data

När insamlingen är avslutad laddas data upp till ett program, som har utvecklats av NORD särskilt för detta syfte, där de analyseras automatiskt. Kunden får analysen i form av ett PDF-dokument där nyckeldata presenteras. Vi hjälper gärna dig gärna tolka dessa data.

I resultatanalysen gör den stora mängden registrerade data det möjligt att se exakt om ett system i den dimensionering som används uppfyller kraven för respektive applikation. Överdimensionering är en av de vanligaste faktorerna för att optimera energieffektiviteten.

Alternativa komponenter

40 års erfarenhet av tillverkning och användning av elmotorer har givit oss omfattande praktiska kunskaper. Ett exempel beskriver användningen av ett drivsystem med en genomsnittlig effektförbrukning på 1,1 kW med en topp på 1,9 kW som drivs av en 4 kW motor. Detta innebär att drivenheten bara utnyttjas till 30 procent och visar därmed en motsvarande hög besparingspotential. I det här fallet ökar användningen av en 2,2 kW motor utnyttjandet till nästan 50 % samtidigt som det fortfarande finns reserver för en eventuell extra belastning.

I stora system med många drivenheter, exempelvis inom intralogistik, kan NORD ECO Service både hjälpa till att optimera enskilda drivsystems effekt och även att reducera antalet olika system. Detta sänker också kostnaderna och den nödvändiga kapaciteten för underhåll och reservdelslogistik.

Versionsreducering

Lika betydelsefulla som fördelarna med en NORD ECO-mätning är för ett enda drivsystem, så mycket större potential har de sett över en hel anläggning. I stora anläggningar med många drivenheter, till exempel inom intralogistik, kan ECO Service medföra en betydande reducering av antalet olika drivsystem. En sådan versionsreducering bidrar till att minimera administrationskostnaderna för hela anläggningen och att effektivisera produktions-, logistik-, lagrings- och serviceprocesser. Högeffektiva NORD-motorer med ett konstant vridmoment över ett stort varvtalsområde är särskilt lämpliga för att reducera antalet versioner.

NORD DRIVESYSTEMS har hittills skapat belastningsprofiler för drivsystem i talrika mätningar. Vi erbjuder service för anläggningar med våra egna såväl som med externa komponenter. NORD ECO Service har redan hjälpt ett stort antal kunder att förbättra energieffektiviteten i produktionen och därmed minska deras koldioxidavtryck.

LogiDrive®-lösningsområden

Våra kunders applikationer och behov skiljer sig åt i stor utsträckning. Vi erbjuder beprövade, säkra lösningar för många applikationer inom logistiksektorn.

Vi kallar dem lösningsområden. Beprövade för vanliga applikationer med olika syften. Vi har en lösning som passar dig – oavsett om ditt fokus ligger på effektivitet, versionsreducering eller Predictive Maintenance.

Mer om LogiDrive®

Andra energieffektiva produkter från NORD

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakta.
Den nya motorgenerationen NORD IE5 + synkronmotorer för användning inom intralogistik samt dryck- och livsmedelsindustrin tillverkas i våra egna anläggningar.

DuoDrive med integrerad IE5+ motor

Två blir ett.
DuoDrive är ett revolutionärt, integrerat växelmotorkoncept i hygienisk wash down-design. Det består av en högeffektiv IE5+ motor och en rak enstegs kuggväxel i samma hus.

Drivelektronik

Frekvensomriktare och kopplingsskåp
NORD DRIVESYSTEMS frekvensomriktare och motorstartare med mycket hög effekt på upp till 160 kW finns som en central lösning för installation i kopplingsskåp eller i ett decentralt utförande för arbeten på fältet. Välj själv vilken applikation som passar dina behov bäst!

Områden inom energieffektivitet

Total Cost of Ownership

Sänka totala kostnader
Vårt mål är att sänka våra kunders totala ägandekostnader (TCO). De inkluderar alla kostnader för inköp, drift , eventuellt underhåll och återvinning av ditt drivsystem.

Globala effektivitetsbestämmelser

Nationella bestämmelser
Vårt breda utbud elmotorer som uppfyller alla världens vanligaste effektivitetsbestämmelser och standarder. Våra kraftfulla och robusta motorer används i många applikationer och kan kombineras med alla NORD-växlar.

Kontakta din servicerådgivare