Tjänster

Tjänster för applikationer

Tack vare vårt globala servicenätverk erbjuder vi service i hela världen. Detta omfattar organisering och hantering av reparationer, leveranser av reservdelar och service på plats i våra kunders länder. Din lokala kontaktperson tar även hand om dina internationella servicebehov.

NORD:s online-verktyg tillåter dig att skapa offerter, göra beställningar, och visa beställningsstatus när du än vill. Vid behov kan en av NORD:s ingenjörer hjälpa till med anpassning av dina produkter, med rådgivning och support direkt på plats.

Stöd vid idrifttagning

    Per telefon, i form av fjärrsupport eller på plats stöder NORD aktivt alla uppföljningsbehov, såsom installation, montering och idrifttagning av de drivtekniska lösningarna.

24/7 nödtjänst

    Du kan nå vår NORD-nödtjänst när som helst. Vi erbjuder dig en optimal, snabb service och garanterar att din drivteknik är tillgänglig 24 timmar om dagen 365 dagar per år.

Total Cost of Ownership

    För att reducera TCO, erbjuder NORD drivtekniska lösningar med hög verkningsgrad och låg energiförbrukning i ett reducerat antal version som är skräddarsydda för kundernas behov.