Tjänster

Tjänster för applikationer

Tack vare vårt globala servicenätverk erbjuder vi service i hela världen. Detta omfattar organisering och hantering av reparationer, leveranser av reservdelar och service på plats i våra kunders länder. Din lokala kontaktperson tar även hand om dina internationella servicebehov.

NORD:s online-verktyg tillåter dig att skapa offerter, göra beställningar, och visa beställningsstatus när du än vill. Vid behov kan en av NORD:s ingenjörer hjälpa till med anpassning av dina produkter, med rådgivning och support direkt på plats.

24/7 nödtjänst

    Du kan nå vår NORD-nödtjänst när som helst. Vi erbjuder dig en optimal, snabb service och garanterar att din drivteknik är tillgänglig 24 timmar om dagen 365 dagar per år.

Stöd vid idrifttagning

    Per telefon, i form av fjärrsupport eller på plats stöder NORD aktivt alla uppföljningsbehov, såsom installation, montering och idrifttagning av de drivtekniska lösningarna.

NORD ECO Service

    Med NORD Eco-Service kan potentiella besparingar i din applikation upptäckas. Detta kan minska energiförbrukningen och därmed uppnå lägre CO₂-utsläpp och långsiktiga kostnadsbesparingar.
    Genom att mäta med NORD Eco-Box får du en exakt inblick i den aktuella energiförbrukningen i ditt system och kan därmed initiera åtgärder för att minska ditt energibehov.

Total Cost of Ownership

    För att reducera TCO, erbjuder NORD drivtekniska lösningar med hög verkningsgrad och låg energiförbrukning i ett reducerat antal version som är skräddarsydda för kundernas behov.