TCO

Total Cost of Ownership

Vår målsättning är att sänka Total Cost of Ownership. Detta omfattar alla kostnader som har att göra med inköp, drift och återvinning av ett drivsystem. NORD modulsystemet gör det möjligt att kundspecifikt reducera antalet versioner vid tidpunkten för inköpet. Tack vare NORD drivlösningarnas utmärkta verkningsgrad kan energikostnaderna sänkas signifikant. Dessutom underlättas reservdelshanteringen av online-verktyg som är anpassade för respektive branscher.

Våra extremt energieffektiva motorer är utrustade med PMSM-teknik. Här användas används en stator som påminner om en asynkronmotors stator medan rotorn är utrustad med permanentmagneter. Standard asynkronmotorfunktioner kan fortfarande användas, anslutningslådor och plintar är identiska och motorerna slirar inte beroende på lasten. Denna energieffektiva teknik skyddar mot kraftig verkningsgradsförsämring på dellastsområdet.

Kostnadsfördelar

synkronmotorer visar sitt fulla potential i applikationer med partiellt lastintervall och låga hastigheter. För applikationer så som bagage- eller post- och pakethanteringssystem kan betydande kostnadsbesparingar uppnås genom att använda synkronmotorer.

Stora kostnadsbesparingar uppnås under produktens hela livscykel. Men amorteringstiden är mycket kort eftersom behovet av tilläggsinvesteringar är mycket lågt.

PMSM betyder energieffektivitet:

 • Genom att uppfylla högsta verkningsgradskrav (med råge)
 • Reducerar de totala ägandekostnaderna (TCO) kännbart
 • Hög verkningsgrad även vid delbelastning och på låga varvtalsområden

Högeffektiva motorer

Standarden IEC 60034-30 anger krav på verkningsgrad för IE4-motorer med hjälp av verkningsgraddata. Synkronmotorer från NORD DRIVESYSTEMS uppfyller dessa höga krav på effektivitet tack vare en teknik med permanent magnet. NORD säljer synkronmotorer med ramhöjder från 80 till 100 mm och effektklasser upp till 5,5 kW.

Den nya generationen synkrona NORD IE5+ motorer för applikationer inom intralogistik samt livsmedels- och dryckesindustrin tillverkas i våra egna produktionsanläggningar. Våra motorer har en kompakt och hygienisk design som tar lite plats och är därmed mycket motståndskraftiga mot korrosion och lätta att rengöra. Därvid är de kompatibla med alla växelenheter och frekvensomriktare i det modulära NORD -produktsortimentet.

Produkt-higlights IE5+ synkronmotor:

DuoDrive

Two become one.

 • Effektområden: 0,35 - 1,5 kW
 • Extremt hög systemverkningsgrad
 • Kompakt wash-down utförande
 • Reducerat underhåll
 • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer (TENV )

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

 • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
 • Kapslingsklass: IP69K
 • Efficiency class: IE5+
 • Finns tillgänglig med nsd tupH och IP69K
 • Internationellt godkänd
 • Kompakt och hygienvänlig design
 • Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

 • Effektområde: 0.25 - 5.5 kW, från mitten av 2022 även tillgänglig upp till 22 kW.
 • Kapslingsklass: IP20
 • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
 • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
 • Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar

Läs mer här: