Tillståndsövervakning för förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Vid TILLSTÅNDSÖVERVAKNINGENS spelas driftdata och statusinformation in regelbundet eller kontinuerligt för att optimera maskinernas och anläggningarnas driftsäkerhet och effektivitet. Viktig information om FÖRUTSÄGBART UNDERHÅLL kan läsas av från dataanalysen. Målet är att proaktivt underhålla maskiner och system, minska avbrottstider och öka systemets totala effektivitet.

Fördel för kunden:

 • Detektering och förebyggande av otillåtna driftstatus i ett tidigt skede
 • Statusorienterat underhåll ersätter tidsbaserat underhåll
 • Planeringsbara avbrottstider för maskiner och anläggning baserat på realtidsdata från drivenheter och på processdata
 • Reducering av service- och materialkostnader
 • Längre serviceliv för komponenter och maskiner
 • Förbättrad systemtillgänglighet
 • Förebyggande av oplanerade avbrott
 • Planeringsbart och kostnadsoptimerat underhåll

NORD:s lösning:

Information inhämtad med tillståndsövervakning kan användas för förebyggande underhåll.

 • Drivbaserat tillvägagångssätt
 • Fastställande av den optimala tiden för oljebyte med hjälp av på virtuell oljetemperatur
 • förbearbetning av data från drivenheter i det integrerade PLC
 • Tillhandahållande av dessa data till kund via alla vanliga gränssnitt

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S2450 - Användar-orienterade tjänster (S2450)


S2450 - Användar-orienterade tjänster (S2450)
 • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: