Polomkopplingsbara motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.12 – 22.8 HP
  • Internationellt godkänd
  • Internationellt godkänd

NORDs polomkopplingsbara motorer kan köras vid två eller fler fasta hastigheter. Squirrel cage-motorer i detta utförande är ett kostnadseffektivt val i applikationer där kontinuerlig hastighetskontroll med omriktare inte behövs. Motorerna finns i följande versioner: 4-2-pols, 8-2-pols och 8-4-pols.

Polomkopplingsbara motorer har fördelen att de endast behöver en lindning för att kunna köras vid två hastigheter. Motorerna finns med följande val:

  • Broms (BRE+), Dubbelbroms (DBR+), Extern fläkt (F), inkrementell pulsgivare (IG)
  • Motorskydd: Temperatursensor (TF), Temperaturövervakning (TW), Stilleståndsvärmare (SH),
  • Motorns anslutningar: Motorkontakter (MS)