Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,16 HP - 75 HP
  • Internationellt godkänd
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3

NYTT: Designuppdatering av NORD IE3-asynkronmotorer. Motorseriens optimering omfattar många detaljer som bidrar till en förbättring i funktionssätt, montering och service av motorerna. I detta ingår designuppdatering av fläktkåpan, som nu tack vare en simpel klick-mekanism är snabb att montera och ta isär, samt den optimerade inkrementella kodaren. Detta tillåter att den inkrementella kodaren utrustas.

  • Bromsaremsen (BRE), Dubbelbroms (DBR+), Inkrementell pulsgivare (IG), Extern fläkt (F)
  • Motorskydd: Temperaturgivare (TF), Temperaturvakt (TW), Stillståndsvärme (SH)
  • Motoranslutning: Motorstickkontakt (MS)

NORD-Standard asynkronmotorerna några uppfyller alla vanliga verkningsgradsföreskrifter, finns tillgängliga i alla internationella standarder och med olika tillval såsom exempelvis: