Växelmotorer

Hållbara och tillförlitliga för din applikation
Designingejör

NORD tillverkar tre serier växelmotorer med höga utgående vridmoment och hög effektivitet för många maskiner i mer än 100 branscher.

Större effektintervall med färre varianter

Den tekniska specifikationen för växelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS är avsedd att användas som information och för att optimera din applikation. Detta minskar dina konstruktionskostnader och förenklar dimensioneringen av dina drivsystem. Tack vare våra växelmotorers höga överlastkapacitet kan du nedgradera effekten av den motor du vill installera. Många växelmotorer är konstruerade för de lasttoppar som förväntas uppstå under drift. Men dessa uppnås endast ibland och bara temporärt. Växelmotorer från NORD har en hög överlastkapacitet. Därför kan användning av en nedgraderad växelmotorer från NORD ofta spara kostnader, utrymme och strömförsörjning. Färre motorversioner kan också täcka ett större prestandaintervall. Använd vår produktkonfigurator för att montera ihop en lämplig växelmotor och direkt generera CAD-data för ditt planerade projekt baserat på den tekniska specifikationen för din applikation.

Hållbara produkter för tillförlitliga konstruktioner

Växelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS har ett väldigt långt serviceliv och utrustas med pålitliga komponenter. Tack vare att alla komponenter tillverkas av oss själva, har NORD DRIVESYSTEMS full kontroll över överensstämmelsen med kvalitetskraven och över tekniska data, och kan också bestämma alla tekniska parametrar för växelmotorerna över hela deras serviceliv. Leveransen av reservdelar och att växelmotorerna har sålts länge stöder deras hållbarhet samt också det långa servicelivet och hållbarheten av din applikation. Vid nya och ytterligare utvecklingar avseende våra växelmotorer fokuserar vi på enkel montering, jämförbara dimensioner och möjligheten till nedgradering för att växelmotorerna ska vara kompatibla med de tidigare modellerna. På så sätt är vår systemdesign lika hållbar som alla våra produkter.

NORDS modulbaserade produkter – skapade för konstruktionsingenjörer

NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller kompletta system för drivteknik från en enda källa. För konfigurationen av växelmotorer kan konstruktionsingenjörer använda ett modulbaserat system med bästa passform som erbjuder enastående fördelar tack vare en individuell och optimalt anpassad drivteknik. Tack vare att vi tillverkar alla komponenter för våra växelmotorer själva, har NORD DRIVESYSTEMS full kontroll över hela tillverkningsprocessen, alla egenskaper och varje komponents kvalitet. Alla systemkomponenter är kompatibla och kan kombineras i många olika varianter. Använd produktkonfiguratorn myNORD för att montera ihop en lämplig växelmotor för din applikation online och använda alla tillgängliga tillval från det modulbaserade systemet baserat på applikationens tekniska data. Sedan kan du direkt ladda ned de respektive CAD-data och ritningar för att kunna planera ditt projekt. Vi ser fram emot din förfrågan.

NORDS modulbaserade produkter – bästa kvalitet in i minsta detalj

NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller kompletta system för drivteknik från en enda källa. För konfigurationen av växelmotorer kan konstruktionsingenjörer använda ett modulbaserat system med bästa passform som erbjuder enastående fördelar tack vare en individuell och optimalt anpassad drivteknik. Växelmotorer från NORD arbetar med hög precision och är mycket hållbara. De lämpar sig även för avancerade applikationer. Vi investerar konstant i moderna produktionsanläggningar för att säkerställa de självbestämda höga kvalitetsstandarderna av våra växelmotorer. I produktionsprocessen använder vi oss endast av högkvalitativa material och standardkomponenter, som vi testar efter kvalitet, struktur och kraft. Alla produktionssteg åtföljs av strikta kvalitetskontroller av varje komponent. Därför kan du förlita dig på den noggranna och i praktiken testade funktionaliteten och drifttillförlitligheten av våra växelmotorer.

Alla produktparametrar kontrolleras tack vare ett enastående produktionsdjup

Växelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS har ett väldigt långt serviceliv och utrustas med pålitliga komponenter. Tack vare att alla komponenter för våra växelmotorer tillverkas av oss själva, har NORD DRIVESYSTEMS full kontroll över överensstämmelsen med kvalitetskraven och över växelmotorernas tekniska parametrar. Tillverkningen av hus, växelkomponenter, drivelektronik och motorlindningar samt utveckling, montering och kvalitetskontroll sker i våra egna fabriker.