Nyheter –

NORD - leverantör av kompletta drivsystem

Ända sen 1965 har NORD utvecklat och tillverkat kompletta system för drivteknik och levererat egentillverkade växlar, elmotorer och drivelektronik. Genom detta har man kunnat skapa ett optimalt modulbaserat system med stora fördelar genom individuellt och perfekt anpassad drivteknik för alla typer av applikationer och branscher.

SYSTEM SUPPLIER

Bargteheide , 2017-04-13

NORD producerar alla komponenter till sina drivlösningar själva och har därmed full kontroll över hela produktionsprocessen, alla egenskaper och funktioner och kan säkerställa högsta kvalitet för varje liten komponent. På så sätt kan alla systemets delar väljas individuellt för att skapa en optimal och skräddarsydd drivlösning med NORDs modulbaserade system med växlar, motorer och drivelektronik. Dessutom erbjuder NORD även tjänster så som planering, installation och service ute på plats hos kunden. Det gör NORD DRIVESYSTEMS till världsledande leverantör inom drivteknik.