Nyheter –

Vi erbjuder intelligenta drivsystem för digitaliserad produktion

På NORD har vi stor erfarenhet av både produkter och produktionsprocesser för drivlösningar. Det gör våra drivsystem till en utmärkt grund för produktionsdigitalisering.

NORD 4.0 ready

Bargteheide , 2017-09-14

Vi säljer drivenheter som stödjer Industry 4.0, med integrerad intelligens och en fritt konfigurerbar PLC som minskar belastningen på styrsystem på högre nivå. De fungerar även med alla vanliga bussystem. Tillsammans kan dessa funktioner hålla reda på drivenhetens statusdata och underlätta planering av förebyggande underhåll. Lagerstatus, intervall för oljebyte och vibrationsdata kan övervakas och utvärderas. Våra drivlösningar kan även kopplas samman i nätverk och har skalbara funktioner och konfigurationer. De nätverkade drivenheterna kommunicerar sin status via styrsystemet eller utanför det, in i molnet. När data lagras i molnet går de att komma åt var som helst ifrån. Insamlade data kan sen till exempel användas för att bedöma underhållsbehovet.