Nyheter –

NORD Industriväxlar möjliggör förebyggande Underhåll enligt Industri 4.0

Hanover Fair 2018

Stockholm , 2018-10-16

NORDs industriväxlar är intelligenta, digitala uppkopplade system som bidrar till minskat antal oplanerade stillestånd, ökad tillgänglighet för både anläggning och maskiner. Dessutom kan underhållskostnader minskas och service kan planeras enklare. Detta bidrar till en lägre totalkostnad (Total cost of Ownership).

För förebyggande underhåll registreras ett referenstillstånd under en inlärningsfas baserat på kända komponentdata. Med intelligenta algoritmer kan ett drifttillstånd sen jämföras med referenstillståndet i realtid. Det gör att noggranna slutsatser kan dras angående tillståndet för alla växelns komponenter. Vid eventuella avvikelser utfärdas varningar automatiskt så att service kan planeras i god tid. Loggade och analyserade data finns alltid tillgängliga via webbgränssnittet. Kontakta info.se@nord.com för att få veta mer.