Nyheter –

NORDs drivlösningar minskar driftkostnader

För att optimera totalkostnad (Total Cost of Ownership) erbjuder NORD DRIVSYSTEM modulbaserade kraftfulla drivkoncept med hög verkningsgrad och lågt underhåll.

Bargteheide , 2019-07-01

Den totala kostnaden för en produkt under hela dess livstid omfattar alla kostnader från anskaffning till driftsättning, användning, underhåll och bortskaffning. För att göra totalkostnaden så liten som möjligt erbjuder NORD DRIVSYSTEM ösningar med hög verkningsgrad. Här kan kostnaderna sänkas betydligt genom att till exempel minska antalet varianter med NORDs modulbaserade system. Dessutom kan system som är konfigurerade för specifika användningsområden ytterligare minska antalet versioner och reservdelar. NORD har till exempel LogiDrive standardiserade växelmotorsystem som är anpassat för intralogistik och flygplatser. Systemet består av en IE4 synkronmotor, en tvåstegs vinkelväxel och NORDAC LINK fältdistribution.

IE4-motorer har en lägre energiförbrukning, lågt underhåll och hög kvalitet. Dessutom är de driftsäkra och har en lång livslängd, vilket också bidrar till att minska produktens totalkostnad.