Nyheter –

Smarta standarddrivenheter med servodynamik och hög precision

Genom att kombinera antingen asynkrona motorer med IE2- eller IE3-effektivitet ellerpermanentmagnetiserade IE4 synkrona motorer med avancerad omriktarelektronik för smart styrfunktion har Nord Drivesystems skapat ett system med dynamik och smidighet på servonivå.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

Med marknadensbästa frekvensomriktare, som kan installeras på motorn, väggen eller i skåp, erbjuder nu NORD Drivesystems lösningar för extremt noggranna positioneringar och säkerhetsapplikationer med sofistikerade funktioner så som synkronisering, synkroniserad drift av flera axlar, vinschstyrning och flygande kapning.

Dessa nya system är betydligt mer kostnadseffektiva än vanliga servobaserade lösningar eftersom inköpspriset är mycket lägre och utbudet av systemkomponenter är större, och med vårt breda utbud av växelprogram är det möjligt att skräddarsy konfigurationer för specifika applikationer. Frekvensomriktarna innehåller en realtids mikroprocessor (cykeltid 10 ms) och stödjer fri programmering av drivrelaterade funktioner enligt IEC 61131 för att avlasta arbetsbelastningen på externa PLCs. 200 % reservkapacitet för överbelastning säkerställer hög driftsäkerhet så som i till exempel kran- och lyftsystem. Med fältorienterad teknologi uppvisar dessa styrenheter exceptionellt stabil och konsekvent drift under varierande belastningar och även från nästan stillastående upp till motorns märkhastighet, till och med utan omkodare. Drivenheterna har dessutom höga startmoment och hastighetsfeedback går att koppla in. Marknadens bästa frekvensomriktare SK 540E från styrskåpslinjen integrerar ett universal omkodargränssnitt för SSI, BISS, EnDat-profil 2.1 och Hiperface. NORDs utbud av distribuerad omriktarteknologi omfattar prestandaintervall upp till 22 kW och skåpenheter finns i upp till 160 kW. Den tyska drivsystemexperten Nord erbjuder fullskaliga mekatroniska drivsystem med egen tillverkning av växelmotorer, elektronikenheter och programmering av logiska funktioner.