Nyheter –

Drivteknik på Hannovermässan - tillståndsövervakning och förebyggande underhåll

NORD DRIVESYSTEMS visade drivenheter med avancerad tillståndsövervakning som stödjer förebyggande underhåll på årets Hannovermässa.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

NORD använder frekvensomriktare med inbyggd PLC för att övervaka hela drivsystemet, utvärdera sensordata och bedöma systemets tillståndmed hjälp av intelligenta algoritmer. En industriväxel användes för att visatillståndsövervakning baserad på sensorer och dedikerad utvärderingsteknik. Vibrations- och oljesensorer tillhandahåller viktig information i realtid om slitage och skador. Vibrationsanalys utförs sedan för att utvärdera lagrens tillstånd och växel- och oljeanalys kan användas för att ta reda på när det är dags att byta smörjmedel.

Den virtuella avkännings-modellen visar att det är möjligt att utföra förebyggande underhåll utan externa sensorer och de höga kostnader som dessa medför. NORDs omriktare samlar in drivsystemets processdata och beräknar underhållsintervallet med hjälp av en algoritm som även tar med produktdata och applikationskunskap som samlats in under tiotals år av erfarenhet. Funktionaliteten är baserad på den fältbusoberoende referensarkitekturen för tillståndsövervakning inom fabriksautomatisering som tagits fram av den tyska teknikförbundet VDMA, föreskrift 24582. För att kunna bedöma drivsystemets faktiska tillstånd så noggrant som möjligt har NORD utfört gedigna tester för att jämföra de beräknade värdena med laboratoriemätningar och justerat algoritmen efter dessa. Denna mjukvarudiagnostik är även en mycket användbar lösning för små drivenheter. Den smarta omriktarfunktionen ger kunden en längre produktlivslängd, bättre tillgänglighet och lägre underhållskostnader.