IE3-motorer

Energiförbrukning hos elektriska motorer

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Elektriska motorer svarar för 30-40 % av energiförbrukningen i industriella tillämpningar. Det är viktigt att optimera drivsystemets effektivitet. Potentialen är 30-60 %.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700