Nyheter –

Kraftfulla drivtekniska lösningar för blandnings- och omrörningsprocesser

För blandare och omrörare erbjuder NORD DRIVESYSTEMS individualiserade industriella MAXXDRIVE® växelenheter som enkelt sätter även stora kvantiteter i rörelse tack vare sin höga kraftdensitet, tillförlitlighet och livslängd.

Bargteheide , 2021-08-17

På grund av processens natur uppstår höga radiala och axiala lagerbelastningar i blandar- och omrörarapplikationer – just här visar de industriella MAXXDRIVE® växelenheterna från NORD sin styrka. Tack vare deras robusta design och de optimerade komponenterna av hög kvalitet, tillhandahåller de stora växelenheterna (utgångsvridmoment från 15 till 282 Nm) extrem belastningskapacitet och funktionssäkerhet och säkerställer tillförlitlig drift även under extrema förhållanden. Den FEM-optimerade, kompakta konstruktionen säkerställer maximal styrka och robusthet. Alla lagringsställen är integrerade i växelhuset, vilket gör att det inte finns några tätningsytor som utsätts för vridmoment och radial belastning. Stora rullager med låg friktion säkerställer också extremt hög axial och radial belastningskapacitet.

NORD erbjuder också ett stort urval alternativa varianter speciellt för blandnings- och omröringsprocesser. Detta omfattar bland annat en version av blandningsmaskineriet med större lageravstånd och förstärkt lagring (VL2-lagring) samt en Drywell-version (VL3-lagring) med extra oljedroppsplatta och indikator för oljeläckage eller oljesensor. Alternativet “True Drywell” (VL4 lagring eller VL6 utan utgångsfläns) erbjuder optimal säkerhet mot läckage med reducerad oljenivå och fast skyddsrör. Alla kontaktpackningar befinner sig ovanför oljenivån, vilket betyder att läckage i princip kan uteslutas.

SAFOMI IEC adaptern (Sealless Adapter For Mixers) säkerställer även högre driftsäkerhet för blandardrivenheter. Den förenar funktionerna av en vanlig IEC-adapter och ett oljeexpansionskärl i en enda komponent. Därmed sparar sig användarna den tidskrävande installationen av oljetankar och slangar samtidigt som behovet att installera slitagekänsliga radialaxelpackningar försvinner.

Ytterligare information här: MAXXDRIVE Safomi