Den 14 januari 2019 beslutade ekodesignkommittén, som består av EU:s medlemsstaters representanter, en revidering av den nu befintliga motorförordningen 640/2009. I stora drag innebär revideringen följande:

  • Produkt Management - Mechanische Produkte
  • Produkt Management - Mechanische Produkte

Motorer

Från 1 juli 2021 gäller:

2-, 4-, 6- och även 8-poliga motorer inom effektspannet 0,75 kW – 1000 kW får krav motsvarande effektivitetsklass IE3. Notera att möjligheten att uppfylla kraven genom att använda varvtalsreglerare är borttagen.
Små motorer inom effektspannet 0,12 kW–0,75 kW ska uppfylla IE2 effektivitetsklass.
Från 1 juli 2023 gäller:
Även motorer med utökad säkerhetsklass ”Ex eb” omfattas av ekodesignkrav inom effektspannet 0,12 kW – 1000 kW med poltalen 2, 4, 6 och 8.
Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas av ekodesignkrav motsvarande IE2-effektivitetsklass.
Större motorer inom effektspannet 75 kW, med 2-, 4- eller 6 poler, till 200 kW ska motsvara effektivitetsklass IE4.

Varvtalsreglerare (Frekvensstyrningar)

Från 1 juli 2021 gäller:

Varvtalsreglerare ska motsvara minst IE2 effektivitetsklass när den arbetar mot motorer inom effektspannet 0,12 kW – 1000 kW.
Teknisk information ska innehålla data på effektförluster vid ett antal driftsfall för frekvensomriktaren och information om förbrukningen under stand by-läge.

Har du funderingar eller frågor så kontakta gärna oss på NORD så berättar vi mer.
Ytterligare information hittar du på energimyndighetens hemsida.

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/produkter/elmotorer/