Sekretesspolicy

Kära användare

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker vår hemsida och att dina personuppgifter hanteras med största sekretess. Därför har vi konfigurerat vår hemsida så att din användning av den sker i stort sett anonymt.

Vi följer alla gällande föreskrifter och lagar under alla delar av datahanteringen. Nedan följer en översiktlig beskrivning av vilken sorts data vi samlar in, hur dessa data används och delas, vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina data och hur du kan få information om de uppgifter vi har om dig.

Artikel 1 Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter är personlig information om en specifik eller identifierbar person, så som ditt namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, kontonummer eller IP-adress.

När du använder vår hemsida loggas följande information (som endast används för internt bruk i systemrelaterade och statistiska syften): de sidor du besöker, vilken webbläsare du använt, operativsystem och sökadress, datum och tid för besöket, vilka sökmotorer du använt, vilka filer du laddat ner samt din IP-adress. All information som rör din användning av hemsidan, och då i synnerhet din IP-adress, raderas senast vid utgången av den tillåtna lagringsperioden för sådan information.

Övrig personlig information samlas endast in om du förser oss med den frivilligt, så som till exempel vid en förfrågan eller registrering.

Du måste vara registrerad för att använda vår internetportal. I registreringsprocessen kommer information som vi behöver för att genomföra och hantera beställningar att samlas in. Denna information består av: ditt fullständiga namn eller ditt fullständiga företagsnamn samt den person som är firmatecknare eller juridisk representant för företaget eller dig själv, din e-postadress, din adress (faktureringsadress, och då den skiljer sig från faktureringsadressen, din leveransadress) samt, där detta är tillämpligt, ditt telefonnummer (används till exempel då vi behöver bestämma ett leveransdatum med kort tidsvarsel). Du behöver också välja inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn och ett lösenord. Inloggningsuppgifterna förenklar din inloggning och gör så att du inte behöver ange alla uppgifter igen. Vi sparar de uppgifter som du har lämnat till oss för att skapa ett kundkonto genom vilket vi registrerar, utför och hanterar din beställning. Vi sparar dina uppgifter för kommande beställningar (endast för registrerade användare) så länge du förblir registrerad. Du kan när som helst begära att få se , rätta eller radera dina registreringsuppgifter. Vi raderar de uppgifter som vi har samlat om dig när en radering krävs enligt lag eller senast efter två år efter att vi genomfört din senaste beställning.

Artikel 2 Användning, delning och radering av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter som du lämnat till oss för att svara på förfrågningar, hantera dina beställningar, göra kreditupplysningar samt för teknisk administration av hemsidan.

Dina personuppgifter lämnas endast ut till tredje part om detta är nödvändigt i syfte att genomföra ett avtal eller vid fakturering eller indrivning av skulder eller om du ger oss ditt medgivande. Vi kan även behöva lämna ut din adress och beställningsinformation till leverantörer vid beställningar som ska levereras till dig direkt från fabrik. Våra leverantörer får endast den information som krävs för att genomföra sina respektive uppgifter eller skyldigheter. Ingen annan användning av uppgifterna tillåts. Vi förehåller oss även rätten att lämna ut dina uppgifter vid skuldindrivning. Om vi utför tjänster innan betalning har skett för en beställning (så som till exempel vid fakturainbetalning), kan det hända att vi låter en tredje part som ska utföra tjänsterna göra en kreditupplysning av en kund.

Vi kan dock lämna ut anonymiserad information om användning av vår hemsida vid marknadsundersökningar. All sådan information hanteras anonymt utan att det går att identifiera specifika användare eller personer.

Vi vill påpeka att vi har rätt att vid uppmaning av en myndighet lämna ut information i specifika fall när det gäller rättegångar, misstanke om brott, polisens brottförebyggande arbete, uppfylla våra egna juridiska skyldigheter enligt grundlagen, uppfylla krav från federala eller statliga myndigheter, på uppmaning av Federal Intelligence Service eller Military Counterintelligence Service eller för att skydda immateriella rättigheter.

Artikel 3 Sekretess

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter på ett rimligt sätt.

Våra databaser skyddas av fysiska, tekniska samt rättsliga skyddsåtgärder som begränsar tillgång till information till särskilt godkända personer enligt denna dataskyddspolicy. Våra informationssystem skyddas av en mjukvarubaserad brandvägg för att förhindra intrång från andra nätverk som är anslutna till internet. Endast personal som behöver informationen för att utföra en viss uppgift får tillgång till dina personliga uppgifter. Våra anställda är utbildade inom datasäkerhet och skyddsåtgärder.

När personliga uppgifter samlas in genom vår hemsida krypteras de med industristandarden Secure Socket Layer (SSL). Känslig information, så som betalkortsnummer krypteras ytterligare för förstärkt skydd.

Du ska aldrig lämna ut ditt lösenord för inloggning till vår hemsida till tredje part och du ska byta ditt lösenord ofta. När du är klar med ditt besök på vår hemsida ska du logga ut och stänga din webbläsare för att förhindra obehöriga från att komma åt ditt konto. Vi kan dock inte garantera fullständigt dataskydd vid kommunikation via e-post.

Artikel 4 Cookies, webbanalys och plug-ins för sociala medier

"Cookies" är små filer som gör att vi kan spara specifik information om dig och din dator medan du besöker vår hemsida. Cookies hjälper oss att ta reda på hur ofta hemsidan besöks, antalet besökare samt att utforma våra erbjudanden till dig på ett säkert, bekvämt och effektivt sätt.

Vi använder för det första "sessionscookies" som endast sparas tillfälligt under ditt besök på hemsidan. För det andra använder vi "permanenta cookies" för att spara information om datorer som besöker vår hemsida regelbundet. Detta gör det möjligt för oss att ge dig bästa vägledning vid användning av hemsidan och "känna igen" dig och erbjuda dig en mångsidig hemsida med så mycket nytt innehåll som möjligt vid upprepade besök. Innehållet i permanenta cookies är begränsat till ett ID-nummer. Giltighetstiden för en permanent cookie är 60 dagar och efter utgången av denna period raderas cookien automatiskt. Namn, IP-adress och annan information om din faktiska identitet kommer inte att sparas och vi skapar inte heller individuella profiler om dina besöksvanor.

Du kan även använda hemsidan utan cookies. Du kan avaktivera sparandet av cookies med hjälp av din webbläsare, begränsa användning av cookies till specifika hemsidor eller konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie skickas. Du kan även ta bort cookies från din hårddisk när som helst. Tänk dock på att du då kommer att få en begränsad presentation av vår hemsida med begränsad vägledning.

Vi använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. (hädanefter kallat "Google"). Google Analytics använder sig av så kallade "cookies", dvs. textfiler som lagras på din dator för att vi ska kunna analysera din användning av vår hemsida. Informationen som cookien skapar om din användning av vår hemsida skickas normalt till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom anonymisering av din IP-adress är aktiverad på vår hemsida kommer din IP-adress dock att kodas av Google redan i något EU-land. Endast i undantagsfall skickas en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och sedan kodas. Google använder denna information för att analysera din användning av vår hemsida åt oss, för att skapa rapporter om aktivitet på hemsidan och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användning av hemsidan och internet till oss. Den IP-adress som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med andra Google-data. Du kan stänga av lagring av cookies i din webbläsare, men vi måste dock påminna om att om du gör detta så kanske du inte kan använda hemsidan fullt ut. Du kan även stänga av insamling av data som genereras av cookien angående din användning av vår hemsida (inkl. din IP-adress) och bearbetning av dessa data av Google om du laddar ner och installerar en plugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Det finns mer information på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de or at http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vänligen notera att Google Analytics har på vår hemsida utökats med koden "gat._anonymizeIp();" för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in information genom att klicka på följande länk. En cookie som talar om att du inte vill att information samlas in kommer att skapas och förhindra att data samlas in nästa gång du besöker hemsidan:<a href="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a>.

Vi använder följande så kallade sociala plug-ins på vår hemsida:

Det lösenordsskyddade området myNORD

Via det lösenordskyddade området MyNORD kan du se specifikationer för pågående och tidigare beställningar och se förväntade leveransdatum. Kommunikation av data från oss till dig är krypterad med SSL.

Vi kommer att meddela dig dina inloggningsuppgifter för MyNORD via e-post eller telefon. Det är så klart endast du som kan se beställningens innehåll. Vi har därför testat detta område för datasäkerhet med hjälp av en oberoende expert.

Vi samarbetar med Aumago GmbH, en leverantör av webbanalys och marknadsföring. Aumago använder cookies, en textfil som lagras i datorns webbläsare för att generera anonym information om användandet av webbläsaren. Från dessa data kan användarprofiler skapas under pseudonym men personliga uppgifter samlas aldrig in. Vid insamling av IP-adresser lagras dessa anonymt genom att det sista sifferblocket tas bort. IP-adresserna sammanförs inte med cookies. Cookies som används är de från Aumago eller från tjänsteleverantörer som Aumago använder sig av. Användaren har alltid möjlighet att ta bort cookies via inställningar i webbläsaren. Aumago använder informationen från cookies för att utvärdera användandet av denna hemsida samt för marknadsföring online (online marketing/OBA).

Article 5 E-post- och onlinemarknadsföring

HubSpot

Vi använder HubSpot för vår onlinemarknadsföring. Vi använder denna mjukvara till bland annat följande delar av vår onlinemarknadsföring:

  • E-postmarknadsföring (inbjudningar till mässor, nyhetsbrev etc.)
  • Målsidor och kontaktformulär
  • Sociala medier, publicering och rapportering
  • Rapportering (t.ex. trafik-källor, besökta platser etc.)

Våra kontaktformulär ger dem som besöker vår webbplats möjlighet att ta reda på mer om vårt företag, ladda ner innehåll, få gratis mässbiljetter och ställa sin kontaktinformation och annan demografisk information till vårt förfogande.

Denna information sparas på servrar som ägs av vår mjukvarupartner HubSpot . Vi kan använda informationen för att kontakta de som besöker vår webbplats och för att se vilka av vårt företags tjänster som intresserar dem. Statistiska användardata från våra onlinemarknadsförings-erbjudanden används för att optimera webbplatsens funktioner och tillhandahålla våra webbplatsbesökare innehåll som är anpassat efter deras intressen.

Vi har då utformat vår e-postservice på så sätt att vi exempelvis automatiskt informeras om och när ett mejl har öppnats, och vid vilken tidpunkt e-postmottagaren har klickat på någon av länkarna i mejlet. Det innebär att webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress registreras för ovan beskriven e-post- och onlinemarknadsföring, men att den inte sparas permanent.

All information som samlas in av oss behandlas enligt dataskyddsbestämmelserna. Insamlad information används uteslutande för att optimera våra tjänster.

HubSpot är ett mjukvaruföretag från USA med en filial på Irland.
Kontakt:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Irland,
Telefon: +353 1 5187500.

HubSpot är certifierat enligt villkoren i ” EU - U.S. Privacy Shield Frameworks ” och är underställt TRUSTe 's Privacy Seal samt ”U.S. - Swiss Safe Harbor”-principerna.

Mer information om HubSpots dataskyddsbestämmelser

Mer information om HubSpot med hänseende till EU:s dataskyddsbestämmelser

Mer information om hur HubSpot använder kakor finns här och här .

Article 6 Rätt att få information om dina persondata

Du har när som helst rätt att få information om dina lagrade persondata, dess ursprung och mottagare samt vad syftet med en databehandlingen var. För frågor om dataskydd kan du kontakta vår chef för datasekretess på

Datenschutzbeauftragter der GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1

22941 Bargteheide

E-post: Datenschutz@nord.com

Tel.: +49 (0) 4532 289 - 0